Prejsť na hlávný obsah
11 nov 2019

Mladí ľudia by mali mať hlas, keď ide o budúcnosť ich komunít

Naša práca nie je vždy len o humanitárnej pomoci či práci s tými najchudobnejšími komunitami. Podporujeme aj rozvoj rôznych oblastí a krajín, aby sa mohli posunúť ďalej.

V Moldavsku prostredníctvom podpory dobrej správy vecí verejných prispievame k udržateľnému a spravodlivému sociálno-ekonomickému rozvoju. V uplynulých mesiacoch sme v Moldavsku otvorili dve nové klientske centrá, tri mestské samosprávy zriadili webové portály na zverejňovanie zmlúv. Okrem toho sme mladým pomáhali rozbehnúť ich vlastné malé mimovládne organizácie, ktoré riešia rôzne problémy a starosti ich miestnych komunít.

Pár úspechov sa nám už teda podarilo, no ani zďaleka sme ešte neskončili a pokračujeme ďalej. Starostovia sa na nás totiž po ukončení projektu obrátili so záujmom o ďalšiu pomoc a podporu pre zlepšovanie služieb občanom a transparentnosť samospráv. Nezaváhali sme a ideme ďalej.

Riešenie problémov mládeže

V nových aktivitách zapojíme samosprávy a občanov z dvoch moldavských regiónov: Gagauzska a Taraclia. Našim hlavným cieľom je zefektívniť fungovanie samospráv a posilniť miestnych obyvateľov, ktoré môžu a dokážu ovplyvňovať to, čo sa v ich okolí deje.

V najbližších mesiacoch budeme zlepšovať efektívnosť už existujúcich klientskych centier. Zvýšime jasnosť fungovania samosprávy prostredníctvom video prenosov zo zasadnutí zastupiteľstiev a budeme pracovať na stratégií a informačnej kampani pre transparentnosť.

Nezabúdame ale ani na mladých ľudí, ktorí sú pre budúcnosť a rozvoj týchto regiónov kľúčoví. Posilníme malé mimovládne organizácie, ktoré si založili mladí ľudia, aby mohli pomáhať väčšiemu množstvu mladých a riešiť ich problémy. Vďaka tomu bude z ich aktivít na konci profitovať viac ako 300 mladých ľudí.

Tieto mládežnícke mimovládne organizácie sú súčasťou miestnych komunít. Poznajú ich problémy a chcú ich riešiť. Mali by sa preto viac podieľať na riadení veci verejných a spolupracovať aj s inými miestnymi inštitúciami. Budeme preto pracovať aj na tom, aby títo šikovní mladí ľudia mali možnosť ovplyvniť budúcnosť prostredia, v ktorom žijú.

Vďaka skúsenostiam iných sa posunú rýchlejšie

Na Slovensku sa fungujúce samosprávy a transparentnosť inštitúcií tiež budovali postupne. Síce máme ešte ďaleko od ideálneho fungovania, ale už teraz môžeme odovzdávať mnohé skúsenosti a lekcie. Moldavským samosprávam a ich obyvateľom preto pomôžeme aj zdieľaním týchto skúseností.

Zástupcovia moldavských samospráv vycestujú na Slovensko, aby mohli spoznať fungovanie našich samospráv a učiť sa od odborníkov. Slovenskí experti ich zase navštívia v Moldavsku, aby pre nich zrealizovali ďalšie potrebné tréningy.

Tieto rôznorodé aktivity sa konajú v  samosprávach Komrat, Ceadir-Lunga, Vulcanesti, Copceac a Tvardica. Projekt nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich aktivít a prispeje k napĺňaniu stanovených cieľov európskej a slovenskej stratégie pre rozvojovú spoluprácu v Moldavsku.

Projekt sa koná od 1. októbra 2019 do 31. decembra a je financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Našim miestnym partnerom je Centrum Pro-Europa.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie