Prejsť na hlávný obsah
20 jan 2014

Miestne kenské komunity z okolia lesa Koibatek už majú skúsenosti s ochranou lesných a vodných zdrojov

Kena1Úspešne sme ukončili dvojročný projekt ochrany prírodných zdrojov v oblasti Molo pri lese Koibatek, ktorý tvorí súčasť lesného komplexu Mau v Keni. Miestni roľníci sú v tejto oblasti závislí od prírodných zdrojov, najmä dreva a vody. Oblasť trpí odlesňovaním, pôdnou eróziou a sezónnymi záplavami. Obnovovali sme preto miestne lesné a vodné zdroje, v spolupráci s miestnymi sme znižovali každodennú spotrebu dreva a ekonomickú závislosť od jeho predaja. Predstavili sme im alternatívne spôsoby obživy a zvýšenia si príjmov v oblasti chovu oviec, kôz, včelárstva, vysádzali sme spolu lesné škôlky, inštalovali energiu šetriace hlinené piecky. Miestne komunity sme podporili v prebratí zodpovednosti za správu ekosystému.

                                                          Čo sa nám podarilo:
kena5
781 domácností varí a ohrieva svoj príbytok prostredníctvom hlinených piecok, ktoré šetria energiu a čas. Každá domácnosť získala dve piecky. Spotrebu dreva sme tak znížili o 65,5 %.

Sanovali sme dva vodné pramene a dve vodné hrádze na ploche 10 ha.

Na školách sme založili 10 arborét s pôvodnými a exotickými stromami.

kena4Vysadili sme 95,5 ha rýchlorastúcimi drevinami (v lese, okolo vodných zdrojov, v najviac ohrozených domácnostiach, na školách)


Spolu s komunitnou lesnou asociáciou Koibatek sme vypracovali zmluvu s kenskou vládou, aby asociácia mohla na ochranu vodných a lesných zdrojov využívať vládne finančné zdroje.

Prostredníctvom takmer 100 školení miestne rodiny a školy získali vedomosti a zručnosti ako využívať biopalivo z kravského hnoja, ako využívať piecky, ako ochraňovať životné prostredie. Miestni boli na základe praktických a teoretických vedomostí vyškolení ako prebrať do vlastných rúk zodpovednosť za lesné a vodné zdroje.

Kena2Miestne komunity a školy absolvovali viacero exkurzií do lesa za účelom spoznania pôvodných stromov a dopadov nekontrolovaného výrubu.

V asociácii používateľov vodných zdrojov sme vytvorili tri výbory zodpovedné za mesačné monitorovanie vodných zdrojov.

Projekt sme uskutočnili s finančnou podporou SlovakAid slovakaid---logo-vectors

Projekt sme uskutočnili v spolupráci s miestnou partnerskou organizáciou Network for Ecofarming in Africa (NECOFA) necofa-logo

 

Súvisiace články: Téma Keňa

Kena-zahradyWeb 

Školské záhrady v strednej Keni prosperujú

Veľmi milo nás prekvapilo, ako obe školy ďalej rozširujú aktivity. Projekt nielenže pomohol v rozvoji poľnohospodárstva na školských záhradách a v komunite, ale prilákal tiež ďalších darcov, ktorí rozvíjajú schopnosti študentov nad rámec toho, čo sme pôvodne plánovali.

 Kena33

Komunity z okolia lesa Koibatek berú správu lesa do svojich rúk

Počas dvoch rokov sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižovaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu s miestnymi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme každodennú spotrebu dreva využívaním alternatívnych spôsobov obživy, prostredníctvom chovu oviec, kôz a včelárstva. Miestne komunity sme podporovali vo vlastnom spravovaní ekosystému.

 Mám záujem podporiť rozvoj poľnohospodárstva v Keni a  v Južnom Sudáne

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie