Prejsť na hlávný obsah
08 okt 2018

Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity

Prijímateľ:

Človek v ohrození, n.o.

Baštová 343/5, 811 03 Bratislava

IČO: 50082001

 

Názov projektu:

Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity

 

Miesto realizácie projektu:

Prešovský kraj

 

Výška poskytnutého NFP

283 687,15 €

 

Opis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie kvality verejných politík sociálneho začleňovania marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom prenosu know-how organizácie Človek v ohrození, ako aj iných mimovládnych organizácii a aktérov pôsobiacich v danej téme v Prešovskom samosprávnom kraji, k tvorcom verejných politík pre vybrané tematické oblasti.

Projekt je zameraný na systematické overovanie a skvalitňovanie verejných politík v nasledovných oblastiach:

Aktivity projektu sa venujú monitorovaniu, hodnoteniu a navrhovaniu riešení jednotlivých verejných politík v úzkej spolupráci s relevantnými subjektmi verejnej správy, ako i mimovládnymi organizáciami, cirkvami a podnikateľským sektorom. V rámci projektu chceme využiť doterajšie skúsenosti z poskytovania služieb pre MRK, ako aj dialógu s verejným sektorom, na skvalitnenie verejných politík v uvedených oblastiach.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie