Prejsť na hlávný obsah
08 apr 2020

Keď hru zvanú koronavírus hrajú ľudia s oveľa horšími kartami, ako sme dostali my

Koronavírus výrazne ohrozuje mnohé skupiny, ktoré sú ohrozené chudobou, alebo v nej už žijú. Jednou z týchto skupín sú aj rodiny na okraji našej spoločnosti, obyvatelia vylúčených komunít.

Od začiatku krízy spojenej s koronavírusom na Slovensku sledujeme v online aj offline priestore opakovane sa objavujúce nepochopenie ich situácie. Ľudia nerozumejú, prečo sú tieto rodiny ohrozené a prečo potrebujú našu pomoc. Na druhej strane sa tiež objavujú rôzne útoky, predsudky a odsúdenia.

Pre ľudí, ktorí sa nenarodia do prostredia generačnej chudoby, je náročné pochopiť jej zákonitosti a zložitosť. Koronavírus ale vážne ohrozuje všetkých tých, ktorí sú chudobní a nemajú dôstojné životné podmienky.

My na Slovensku intenzívne pracujeme najmä s marginalizovanými rómskymi komunitami. Radi by sme vám aj pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómiek povedali viac o tom, že táto komunita nie je homogénna a aj v nej žije množstvo rôznych skupín ľudí, s rôznymi životnými podmienkami.

Keď hovoríme o vylúčených komunitách, nehovoríme o rómskej komunite ako takej. Hovoríme o ľuďoch, ktorí žijú na okraji našej spoločnosti, často v chudobe, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. Práve tieto rodiny sú vírusom výrazne ohrozené.

Každá komunita je iná

Na Slovensku žije podľa posledných dostupných informácii viac ako 416-tisíc Rómov:

Veľmi zjednodušene platí, že čím ďalej sa osídlenie nachádza od obce alebo mesta, tým horšia je kvalita života v ňom.

Rodiny, ktoré nežijú integrovane medzi majoritou, majú často ťažké životné podmienky:

Napriek tomu, že žijeme v roku 2020, mnohé z týchto rodín žijú v:

Nie všetci sme dostali rovnaké karty

Ako sme už naznačili na začiatku, chudoba nepostihuje len vylúčené lokality. Na Slovensku je 872 tisíc ľudí (16,3%) ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, pričom až 31,5 % Slovákov a Sloveniek si nemôže dovoliť akékoľvek nečakané výdavky.

Rodiny žijúce vo vylúčených komunitách však majú okrem chudoby ako takej ešte ďalšie prekážky, ktoré ich znevýhodňujú v boji proti koronavírusu:

To, čo máme však na Slovensku všetci spoločné, bez ohľadu na uvedené špecifiká, je, že máme obavy zo súčasnej situácie a jej možného vývoja. Máme ale tiež rovnaký cieľ – ochrániť svoje zdravie aj zdravie našich blízkych. Naše možnosti sa však vzhľadom k podmienkam, v ktorých žijeme, zásadne líšia. V aktuálnej „hre“ zvanej koronavírus, mnohí ľudia hrajú s oveľa horšími kartami, ako sme dostali my.

Napriek tomu, že táto hra je krutá a postupne sa učíme jej pravidlá, dáva nám tiež príležitosť vzájomne si pomôcť tak, aby bolo čo najviac výhercov a čo najmenej porazených. A možno je pre nás aj lekciou, aby sme nabudúce rozdávali karty spravodlivejšie. Lebo všetci si zaslúžime, aby bol náš život dôstojnou hrou.

Zdroj údajov: Atlas rómskych komunít 2019

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet