Prejsť na hlávný obsah
12 okt 2022
V kategóriach

INFOSERVIS Človeka v ohrození

Človek v ohrození získalo ocenenie Honorary Superbrands  

V Človeku v ohrození máme za sebou mesiace a roky tvrdej práce. Veríme, že naša práca má zmysel a výsledky našej snahy vidíme každý deň na vlastné oči. O to viac nás preto teší ocenenie Honorary Superbrands, ktoré získala naša organizácia. Vo štvrtok 6. októbra ho na slávnostnom galavečere prevzala naša riaditeľka Andrea Najvirtová.  

„Pred piatimi rokmi, keď sme v organizácii Človek v ohrození premýšľali o spôsobe komunikácie našej práce, som ani nepomyslela, že príde deň, kedy budem preberať ocenenie Honorary Superbrands za rok 2022. Teší ma, že komunikáciou o našej práci dokážeme inšpirovať druhých ľudí. Ocenenie patrí všetkým mojim aktuálnym aj bývalým kolegom a kolegyniam, všetkým jednotlivým aj firemným darcom a darkyniam, podporovateľom a podporovateľkám. Pomáhate nám pomáhať,“ povedala Andrea Najvirtová počas preberania ocenenia. 

Na toto ocenenie môžu byť nominované iba značky, ktoré prešli prísnym výberom. Komisiu tvoria poprední a uznávaní marketingoví a komunikační experti, ktorí sledujú dva ciele: prezentovať príklady hodné nasledovania pre všetkých, ktorí sa chcú rozvíjať a nechať sa inšpirovať tými najlepšími, a zároveň uvádzať do pozornosti mimoriadne silné značky. 

Ocenenie prevzala riaditeľka Andrea Najvirtová

Učíme deti z vylúčených komunít pracovať s počítačmi  

Znalosť práce s počítačom a inými digitálnymi technológiami je v dnešnej dobe považovaná za samozrejmosť. V skutočnosti to ale nie je celkom pravda. Napríklad deťom i dospelým z vylúčených komunít táto zručnosť častokrát chýba. V Človeku v ohrození preto pracujeme na tom, aby sa deti vo veku od 13 do 15 rokov, ktoré navštevujú naše komunitné centrá, naučili používať počítač.  

Našou víziou je naučiť deti, ako samostatne pracovať na počítačoch na základe ich vlastných potrieb. Získajú tak zručnosť, vďaka ktorej budú schopné vyhľadávať a pracovať s informáciami, no tiež sa v budúcnosti jednoduchšie zamestnať. 

Deti sa učia pracovať s počítačmi

Pomohli sme zabezpečiť zariadenie do centra v Moldavsku 

V Moldavsku sa usilujeme o zlepšenie v spravovaní verejných záležitostí, ktoré sa týkajú tamojších občanov a občianok. Pracujeme na zavádzaní IT technológií, podporujeme transparentnosť a sociálnu integráciu najmä na juhu krajiny.  Klientskemu centru v meste Basarabeasca sme pomohli s kúpou nového nábytku a tiež počítačov, telefónov či tlačiarní, ktoré budú použité pre potreby klientov a klientok, zamestnancov a zamestnankýň centra. Slávnostné otvorenie nového klientskeho centra sa uskutoční už o týždeň, 20. októbra. 

Pomáhame zariadiť klientske centrum v Moldavsku

Na Ukrajine pomáhame ľuďom zabudnúť na hrôzy vojny 

V rámci programu psychosociálnej podpory v komunitách na Ukrajine každý mesiac organizujeme niekoľko aktivít. Prostredníctvom nich sa snažíme integrovať presídlených obyvateľov a obyvateľky, ktorí prišli do Zakarpatskej oblasti. V rámci podujatí sa im naši kolegovia a kolegyne denne venujú a pomáhajú im začleniť sa do miestneho života, kultúry a vzdelávania. Orientujú sa však aj na to, aby sa Ukrajincom a Ukrajinkám čo najrýchlejšie podarilo zotaviť po traume spôsobenej vojnovými zážitkami. Aktivity im tiež majú pomôcť znova nadobudnúť pocit bezpečia.  

V septembri sme pomohli zorganizovať dve takéto podujatia v Rachivskom rajóne. Vo Veľkom Bočkove si obyvatelia zveľaďovali prostredie v parku pri lýceu, kde sú v súčasnosti ubytovaní. Pri tejto aktivita sa nielen zabavili, ale vďaka ich práci pribudli do parku nové lavičky, ktoré tam vydržia roky. V obci Jasiňa zase riešili súťažné úlohy spojené s objavovaním histórie dediny, prostredníctvom ktorých sa navzájom spoznali a vytvorili medzi sebou nové priateľstvá.  

Stavanie lavičky, ale aj zábavné hry

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie