Prejsť na hlávný obsah
18 okt 2012

Globálne vzdelávať sa môžu žiaci na rôznych vyučovacích predmetoch

StredoskolacipriTabuliZačleňujeme globálne vzdelávanie do vyučovania na rôznych typoch a stupňoch škôl. Vybrali sme 5 modelových škôl v Dolnom Kubíne, Hnúšti, Nitre, Poproči a Púchove. Pedagógovia z týchto škôl najskôr absolvovali semináre o začlenení tém globálneho vzdelávania do jednotlivých predmetov. Spolupracovali s expertnou skupinou a vypracovali aktivity globálneho vzdelávania.

Do projektu sa zapojila aj nitrianska odborná škola so zameraním na odbor kuchár – čašník. Predtým, ako žiaci nastúpia na prax do hotelovej kuchyne, absolvujú krátku teoretickú prípravu, napr. aj o pôvode, či preprave zemiakov.

Na obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne začleňujú globálne témy do netradičných predmetov ako Náuka o tovare, či Mediálna výchova. Na vyučovaní si žiaci majú uvedomiť, ako ich konanie môže ovplyvniť lokálne aj globálne záležitosti, mali by tiež dokázať vyargumentovať svoj názor.

Na gymnáziu v Hnúšti si určili pre každý ročník nosnú globálnu tému – napríklad klimatické zmeny, rozvojová spolupráca či svetový obchod. Snažia sa integrovať tieto témy do viacerých predmetov, aby si žiaci uvedomili čo najviac súvislostí.

Základná škola v Poproči si ako formu začlenenia globálneho vzdelávania do výučby zvolila projektový deň. Bol zameraný na interkultúrny dialóg a mal poukázať na inakosť ako na niečo prirodzené.
Do celodennej akcie sa zapojili žiaci aj cudzinci, ktorí na Slovensku pôsobia ako dobrovoľníci. Škola v Poproči tak mohla spoznať tradičné i nové menšiny, aj vzdialenejšie kultúry z Brazílie či Japonska.

ModeloveSkolyUcitelkaClanok StredoskolaciVonku

Každá zo škôl v projekte Modelové školy globálneho vzdelávania si zvolila osobitú formu, ako spestriť vyučovanie. Ich skúsenosti a aktivity budú súčasťou pripravovanej publikácie Ako začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania, ktorá vznikne na prelome rokov 2012/2013. Má inšpirovať ďalšie školy, ktoré majú záujem o globálne vzdelávanie, ale nevedia, ako na to.

Kontaktná osoba:
Elena Moťovská
motovska@clovekvohrozeni.sk

 

 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet