Prejsť na hlávný obsah
22 apr 2015

Globálne vzdelávanie v rámci predmetu umenie a kultúra

Naše oddelenie Globálneho vzdelávania pripravilo nové publikácie, ktoré sú aktuálne k dispozícii pedagógom, ktorí chcú vyučovať inak (v globálnych súvislostiach). Jednou z nich je metodická príručka s názvom: Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách. Vznikla v rámci medzinárodného projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach, ktorého cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do jednotlivých predmetov. Našim cieľom bolo ponúknuť školám atraktívny obsah, avšak tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi učiteľkami na stredných školách. Ak si chcete príručku objednať, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto formuláru. Čoskoro bude k dispozícii aj on-line v PDF formáte. Nájdete ju tu.
globálne umenie

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet