Prejsť na hlávný obsah
04 apr 2013
V kategóriach

Globálne vzdelávanie patrí do slovenských škôl

Bratislava, 3. apríla 2013 – Človek v ohrození s finančnou podporou programu SlovakAid organizuje 12. apríla 2013 Záverečnú CVO-ModeloveSkolykonferenciu k projektu Modelové školy globálneho vzdelávania.

Počas dvoch rokov štyri slovenské školy rôzneho typu a zamerania z Dolného Kubína, Poproča, Hnúšte a Nitry hľadalo spôsoby a formy začlenenia globálneho vzdelávania do svojich vzdelávacích programov. Učitelia z týchto škôl získavali prostredníctvom školení  a spolupráce s odborníkmi nové poznatky a kompetencie, ktoré im s globálnym rozmerom pomáhali. Svoje skúsenosti a konkrétne vlastné aktivity globálneho vzdelávania zhrnuli v metodickej príručke, ktorú uvedie Človek v ohrození slávnostne na Záverečnej konferencii. Jej autori sú presvedčení, že globálne vzdelávanie by malo byť v súčasnosti prirodzenou súčasťou  jednotlivých predmetov a školských vzdelávacích programov.

Na projekte Modelové školy globálneho vzdelávania spolupracovali piati odborníci z pedagogického a metodického prostredia. „V priebehu trvania projektu som mala možnosť zažiť niekoľko zaujímavých hodín tovaroznalectva, hospodárskej geografie, či slovenčiny, na ktorých sa nenútenou formou témy globálneho vzdelávania objavovali ruka v ruke s témami spomínaných predmetov“, hovorí Iveta Kohanová, odborná garantka pre Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne. „Dúfam, že nami vytvorené aktivity budú inšpiráciou pre učiteľov a učiteľky rôznych škôl,“ dodáva Kohanová.

Konferencie sa okrem odborných garantov zúčastnia pedagógovia z celého Slovenska a koordinátori projektu Modelové školy globálneho vzdelávania z organizácie Človek v ohrození. Spolu budú diskutovať o globálnom vzdelávaní na školách, o premostení vzrastajúcej priepasti medzi očakávaniami a potrebami mladej generácie, a tým ako dokáže  školské prostredie tieto potreby reálne napĺňať.

Účastníci konferencie si so sebou odnesú vytlačenú príručku Modelové školy globálneho vzdelávania. Tú Človek v ohrození vytlačil v  limitovanom počte 200 kusov. Všetci záujemcovia o globálne vzdelávanie však po konferencii budú mať príležitosť získať príručku v elektronickej podobe na www.clovekvohrozeni.sk/metodicke-prirucky .

Z programu konferencie organizácia Človek v ohrození odporúča:
od 13:00 do 15:15 – Interaktívne ukážky aktivít globálneho vzdelávania modelových škôl
od 15:15 do 15:30 – Predstavenie metodickej príručky Modelové školy globálneho vzdelávania – Skúsenosti, postupy, metodiky

Termín konferencie: 12. apríla 2013 od 9:30 do 16:00
Miesto: Hotel Junior, Drieňová 14, Bratislava.
Určené najmä pre: pedagogických zamestnancov, zamestnancov štátnej správy v školstve, školských zariadení

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie