Prejsť na hlávný obsah
16 máj 2013

Globálne vzdelávanie na Slovensku má vlastnú online platformu

Spustili sme do prevádzky web www.globalnevzdelavanie.sk. Globálnym témam ako globalizácia, ľudské práva, migrácia, či multikulturalizmus a ich začleňovaniu do vyučovania na slovenských školách bude od teraz venovaná vlastná interaktívna webová stránka.

CVO-GV-novy-webWeb je určený najmä učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, ktorí hľadajú informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do rôznych vyučovacích predmetov.

Na stránke v časti Virtuálna škola si môžu od teraz návštevníci voľne stiahnuť podrobne rozpracované zážitkové aktivity globálneho vzdelávania prehľadne rozčlenené podľa tém a ročníkov. Časti Knižnica, Fotografie alebo Videoarchív na stránke navyše ponúkajú na voľné stiahnutie elektronické verzie metodických príručiek a databázu fotografií a videí, ktoré môžu učitelia využiť ako ilustračný materiál pri vyučovaní globálneho vzdelávania.

Spustením webu www.globalnevzdelavanie.sk reagujeme na schválenú Národnú stratégiu globálneho vzdelávania pre roky 2012 až 2016, a to najmä na potrebu vytvárať zdrojové materiály k predmetom a ich sprístupnenie v jednoduchej forme. Stránka združuje doteraz vytvorené metodické námety a aktivity, ktoré publikovali nielen slovenské ale aj zahraničné organizácie.

Stránka slovenským školám ponúka aj aktuálne informácie o projektoch globálneho vzdelávania realizovaných mimovládnymi organizáciami, do ktorých sa môžu zapojiť ako partneri. Vytvára priestor na online diskusiu pre školy a prezentáciu názorov resp. skúseností učiteľov prostredníctvom blogov. Pre odbornú verejnosť sú okrem toho pripravené články mapujúce aktuálne výskumy a prístupy ku globálnemu vzdelávaniu na Slovensku ako aj v zahraničí.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie