Prejsť na hlávný obsah
19 jún 2007

Globálna dimenzia na školách (2007)

Zámerom projektu bolo, aby učitelia získali dostatok informácii o týchto témach: Chudoba a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, Globalizácia a jej vplyvy, Klimatické zmeny, Multikulturalizmus, Médiá, verejnosť a globálne témy.

V októbri 2007 sme zrealizovali 2 školenia pre 27 stredoškolských pedagógov, ktoré mali za úlohu ich motivovať a vyškoliť na využívanie tém a metód globálneho rozvojového vzdelávania pri výučbe. V rámci školenia sme predstavili nové globálne témy, zaujímavé interaktívne metódy a metodickú príručku určenú pre stredné školy. Školenia boli zabezpečené v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Prešov.

Učitelia mali možnosť aplikovať tieto témy na vyučovacích hodinách od októbra do konca decembra 2007. Žiaci dostali priestor na realizáciu krátkodobých projektov na školách, aktivitami ako napríklad separovanie odpadu na školách, rubrika o globálnych témach v školských novinách alebo rozhlase, festivaly dokumentárnych filmov, diskusie s pozvanými hosťami, predaj Fair Trade výrobkov v školských bufetoch, tvorivé dielne a podobne. Zrealizovalo sa aj niekoľko zaujímavých diskusií s premietaním fotografií a rozprávaním, napr. o ľudských právach na Kube.

Chceme, aby sa projekt stal inšpiráciou pre prípadnú obsahovú reformu školstva a zaradenie rozvojového vzdelávania do učebných osnov na slovenských stredných školách.

Metodický materiál pre stredoškolských pedagógov je dostupný na stiahnutie tu.
V prípade záujmu o zaslanie tlačenej verzie (bezplatne) nás kontaktujte najlepšie e-mailom:

Ivana Raslavská
Koordinátorka projektu Globálna dimenzia na školách OZ Človek v ohrození
Svätoplukova 1
821 09 Bratislava
tel.: 02/55422254
mail: raslavska@clovekvohrozeni.sk

 

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid.

 

Fotogaléria

skolenie1
skolenie_akt1
skolenie2
skolenie2_akt2
kuba2
kuba1

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie