Prejsť na hlávný obsah
09 dec 2020

Filipínsky tábor mieru CamPayapaan učil mladých ľudí vzájomnej tolerancii

Obyvateľov provincií Lanao na filipínskom ostrove Mindanao už desaťročia sužujú boje medzi miestnymi klanmi a násilný extrémizmus. Bolestivá skúsenosť s obliehaním mesta Marawi je stále čerstvo zapísaná v pamäti obyvateľov. Konflikt v týchto oblastiach spôsobuje hneď niekoľko faktorov, či už sú to chudoba, náboženské a etnické rozdiely, alebo zápasy o pozemky predkov a lokálne zdroje.  

Miestna mládež je obzvlášť zraniteľná, keďže je častým cieľom extrémistických skupín napojených na Islamský štát. Tie sa snažia medzi mladými verbovať nových členov. Kľúčovú rolu v tom, do akej miery môžu byť mladí ľudia náchylní k radikalizácii, zohráva podpora rodiny a sociálne väzby. Tie dokážu podnietiť odklon, ale aj príklon mladých k extrémizmu.

Mladí ľudia majú šancu zmeniť situáciu 

Vzdelávanie smerom k hodnotám, ako sú vzájomný rešpekt, porozumenie a tolerancia voči kultúrnym a náboženským rozdielom, je pre dosiahnutie mieru kľúčové.  

Pre mládežníckych lídrov z provincií Lanao, z miest Butig, Munai, Marawi a Iligan, sme preto zorganizovali CamPayapaan. V preklade to znamená tábor mieru.  

Cieľom tábora bolo budovať medzi účastníkmi harmonické vzťahy, vzájomný rešpekt a porozumenie, ako aj zvyšovať toleranciu voči iným, odlišným komunitám. Aj keď sú mestá, v ktorých mladí žijú, v konflikte, ich kultúry sú stále vzájomne prepojené. Keď týchto mladých ľudí podporíme, aby konali v záujme mieru, Filipíny dostanú šancu posunúť sa o krok bližšie k vízii pokojnej a udržateľnej spoločnosti.   

Tábor sa uskutočnil v rámci spoločného projektu Človeka v ohrození, Člověka v tísni, People in Need Philippines a People in Need Myanmar, ktorý sa realizuje vďaka Európskemu nástroju pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR). Financuje ho Európska únia a realizujeme ho v spolupráci s miestnou organizáciou Pailig Development Foundation. 

Chcú pomáhať aj ďalej

Po úspešnom ukončení prvého kola projektu sa traja mladí absolventi rozhodli prihlásiť ako dobrovoľníci a pomôcť s tréningom účastníkov ďalších táborov mieru. Prečítajte si ich príbehy.  

Almuhsin „Torz” Mulok (19) z mesta Marawi, člen mládežníckého hnutia  Coalition of Moro Youth Movement (CMYM) patrí medzi najmladších účastníkov prvej edície tábora CamPayappan. Tento bezstarostný chlapec sa úprimne snažil pomáhať, kde sa len dalo – dokonca aj ako zásobovač kávy pre ostatných.

Počas strednej školy prišiel do styku s členmi kmeňov Moro a štúdiom sa dozvedel viac o konflikte medzi ich príslušníkmi a ostatnými kmeňmi. To v ňom prebudilo túžbu dozvedieť sa viac o etnických skupinách, ktoré nepraktizujú islam ako on. Almuhsin chce prispievať k budovaniu súdržnejších a pokojnejších komunít.   

Jomael “Jay” Mama (24) patrí medzi starších absolventov tábora. Je to rozvážny mladý muž, ktorý hovorí málo, ale jeho slová majú váhu. V závere kempu predniesol príhovor, v ktorom aj ostatných vyzval k tomu, aby sa aktívne zapájali do práce lokálnych organizácií ako dobrovoľníci, a tak pomáhali pri budovaní mieru v Mindanao.  

Počas prípravnej fázy ďalšieho tábora ochotne zbieral medzi účastníkmi dáta, spolu s organizáciou Pailing Development Foundation. Pomáhal tiež koordinovať mládežníckych lídrov z dedín v okolí mesta Marawi.  

Vyštudoval sociálnu prácu a jeho snom je inšpirovať ostatných na ceste k mieru. Sám je dôkazom toho, že činy hovoria viac než slová.   

Johaira „Barbie” Solaiman (22) je zatiaľ jedinou ženou medzi mladými dobrovoľníkmi. Je aktívnou členkou mierového hnutia Youth for Peace Movement  (YPM). Túto organizáciu paradoxne založili filipínske ozbrojené zložky, v snahe propagovať mier ako reakciu na ozbrojené strety v roku 2016.

Barbie je prirodzená líderka a v prípravnej fáze ďalšieho z táborov pomáhala pri koordinácii a zbere dát. Napriek tomu, že pochádza z odľahlého mesta, kde sú ženy odrádzané od toho, aby sa angažovali a hovorili, nebála sa a počas workshopov aktívne prispievala svojimi postrehmi.  

Svojím príkladom dláždi cestu pre ďalšie dievčatá a prispieva k rozvoju tolerantnejšej komunity.  

Autor: Rebecca Galvez, PIN Philippines Communication & Advocacy Officer

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet