Prejsť na hlávný obsah
28 okt 2010

Cyklus diskusií k zvyšovaniu podpory verejnosti k tolerancii (2010)

V rámci tohto rovnomenného projektu sa uskutoční spolu päť verejných diskusií v Bratislave spojených s premietaním krátkych dokumentárnych filmov k témam, ako sú Rómovia, vlastenectvo, migrácia, sexuálna orientácia a diskriminácia.

Doplnkovou aktivitou ku každej téme sú dve diskusie na vybraných stredných školách mimo Bratislavy.

Uskutočnené diskusie:

1. téma – Rómovia

Streda 24.11. / 18.30 / Divadlo Meteorit (Čulenova 3 v Bratislave) – verejná diskusia sa konala v rámci 11. ročníka MFF Jeden svet.

Rómske odpovede

(Konkrétne odpovede na dlhoročnú „rómsku otázku“ – ako riešiť chudobu a sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku?)

Po filme Rómovia v Košiciach 20 rokov po

Hostia: Miroslav Pollák (vládny splnomocnenec pre rómske komunity); Peter Pollák (zástupca splnomocnenca pre rómske komunity); Zuzana Kumanová (riaditeľka, In Minorita); Miroslava Hapalová (riaditeľka, Člověk v tísni – Slovensko)

Tejto téme predchádzali 2 diskusie so študentmi a učiteľmi na stredných školách v Košiciach a v Prešove v novembri 2010. Približne 120 študentov malo možnosť sa stretnúť so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, Miroslavom Pollákom, zásupcom MÚ Prešov, Mariánom Bačom a riaditeľkou neziskovej organizácie ETP Slovensko, Slávkou Mačákovou.

2. téma – Vlastenectvo

Nedeľa 28.11. /17.15 / Divadlo Meteorit (Čulenova 3 v Bratislave) – verejná diskusia sa konala v rámci 11. ročníka MFF Jeden svet.

Kto je tu vlastenec?

(Kde sa končí vlastenectvo a začína extrémizmus? Nie sme správnymi vlastencami bez vlasteneckého zákona)

Po filme Nenávisť v krvi

Hostia: Róbert Švec (predseda, Slovenské hnutie obrody Nitra); Laco Oravec (programový riaditeľ, Nadácia M. Šimečku); Róbert Mihály (aktivista, Iniciatíva za transparentnú demokraciu)

Diskusie na tému extrémizmus, vlastenectvo, ale aj netolerancia voči menšinám pokračovali ešte v decembri 2010 na Strednej stavebnej priemyslovke v Žiline, na gymnáziu v Sobranciach a na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici.Týchto diskusii sa zúčastnilo spolu 150 žiakov. Na diskusii v Sobranciach mali študenti možnosť sa porozprávať aj s aktivistom Františkom Jeleňom, ktorý má bohaté skúsenosti a dobré výsledky v práci s rómskou mládežou. Zakladal, okrem iného aj rómsky skauting na Luníku IX v Košiciach.

—————————————————————————————-

Ďalšie tri verejné diskusie a diskusie na školách sú naplánované priebežne na január až jún 2011.

Diskusie sa uskutočňujú v rámci projektu Zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o práve na rovnosť, nediskrimináciu a získavanie jej podpory pre výchovu k tolerancii a multikulturalizmu, ktorý je financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti.Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie