Prejsť na hlávný obsah
01 júl 2008

Cyklus debát Ľudské práva – svet a my (jún 2008 – november 2009)

Doplnkovou aktivitou ku každej verejnej debate boli i dve diskusie na vybraných stredných/ vysokých školách.

Vo štvrtok 26. júna 2008 sa v bratislavskom Štúdiu 12 uskutočnila prvá zo série verejných debát. Vybranou krajinou bola Čína a podtémou Sloboda myslenia, svedomia a náboženského presvedčenia. Premietnutý bol film z festivalu Jeden svet Komunistická charita (USA, Čína / 1998/ 29 minút), hosťami diskusie boli Marek Tatarko, predstaviteľ hnutia Falun Gong na Slovensku a Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave. Krátený prepis verejnej debaty, ako aj doplnkové texty k dodržiavaniu ľudských práv v Číne i na Slovensku nájdete v našom internetovom časopise Monitor.

Diskusie na tému náboženskej slobody sa uskutočnili i na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove a na Súkromnom gymnáziu Česká v Bratislave.

diskusia_o_cine-jun08

Druhou zo série verejných debát bola debata o Afganistane, ktorá sa uskutočnila 30. septembra 2008. Podtéma znela Práva žien a rodová rovnosť. Po filme Nepriatelia šťastia z festivalu Jeden svet (Dánsko, 2006, 59 minút) prebehla diskusia s pozvanými hostkami- Marcelou Ondekovou, koordinátorkou afganských projektov OZ Človek v ohrození, Sahrou Karimi, afganskou dokumentaristkou žijúcou na Slovensku a Zuzanou Očenášovou, programovou konzultantkou zo Slovensko- českého ženského fondu. Krátený prepis verejnej debaty, ako aj doplnkové texty k dodržiavaniu ženských práv v Afganistane i na Slovensku nájdete v našom internetovom časopise Monitor.

Diskusie na tému ženských práv a rodovej rovnosti sa uskutočnili aj na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne a Strednej zdravotníckej škole v Trnave.

Skúšanie afganskej burky v škole

28.novembra 2008 sme v Kafé Scherz uskutočnili tretiu zo série debát, tentoraz na tému slobody prejavu, vybranou krajinou bolo Rusko. Premietli sme film List Anne (Švajčiarsko/2008/83 minút) z tohtoročného festivalu Jeden svet. Po filme nasledovala diskusia o slobode slova a prejavu v Rusku a na Slovensku. Pozvanie prijali Oksana Chelysheva, ruská novinárka a ľudsko-právna aktivistka a Matúš Kostolný, šéfredaktor denníka SME. Krátený prepis verejnej debaty nájdete v internetovom časopise Monitor.

diskusia v Kafé Scherz

V poradí štvrtá zo série debát bola na základe aktuálneho vývoja v pásme Gazy venovaná téme Konflikt na Blízkom východe a jeho dôsledky pre civilné obyvateľstvo. Výnimočne sme sa teda nezaoberali konkrétnym ľudským právom a stave jeho dodržiavania vo svete a na Slovensku, téma porušovania ľudských práv však dominovala aj v tejto debate. Debata sa uskutočnila 12. februára 2009 v Štúdiu 12. Diskutujúcimi boli páni Imad Nassar z organizácie The Palestinian Conflict Resolution Centre z Betlehema, Peter Švec z Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a Andrej Bán, fotograf a reportér časopisu .týždeň.Krátený prepis verejnej debaty a doplnkové texty k téme nájdete v internetovom časopise Monitor.

Náš zahraničný hosť, Imad Nassar, počas svojho krátkeho pobytu na Slovensku navštívil i školské kluby Jeden svet v Skalici, Modre a Prievidzi, kde so študentmi diskutoval o možnostiach mierového riešenia konfliktu na Blízkom východe.

diskutujúci- 12. februára 2009

Piata debata bola súčasťou väčšieho podujatia venovaného spomienke na masové zatýkanie disidentov na Kube. 28. apríla 2009 sa uskutočnil Pochod solidarity centrom Bratislavy, na ktorom účastníci symbolicky niesli biele dáždniky. Po pochode nasledovala diskusia v Kafé Scherz nielen na tému Volebného a petičného práva na Kube ale aj situácie v oblasti ľudských práv v tejto krajine. Naše pozvanie do diskusie prijali bývalý kubánsky politický väzeň Pedro Pablo Alvaréz Ramos a kazateľ a publicista Daniel Pastirčák. Doplnkové texty k téme nájdete v internetovom časopise Monitor .

Náš zahraničný hosť, Pedro Pablo Alvaréz Ramos, sa počas svojho krátkeho pobytu na Slovensku stretol s predstaviteľmi NR SR a MZV a tiež so študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie a Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, s ktorými diskutoval o aktuálnej situácii na Kube a porušovaní ľudských práv.

diskusia v Kafé Scherz

V poradí predposledná debata sa venovala situácii v Barme. Naše pozvanie do diskusie 17. júna 2009 prijal barmský budhistický mních Ashin Sopaka v súčastnosti žijúci v exile v Nemecku. Hlavnou témou diskusie bolo právo na nedotknuteľnosť osoby, jej súkromia a obydlia ale aj aktuálna situácia v Barme. Pred diskusiou s hosťom sme premietli v predpremiére dokument Burma VJ, mapujúci udalosti, ktoré sa odohrali v Barme na prelome augusta a septembra 2007 a dostali názov Šafranová revolúcia.

Ashin Sopaka sa počas svojho pobytu na Slovensku stretol aj s približne stovkou študentov dvoch stredných škôl. 15.júna 2009 diskutoval o Barme so študentmi Obchodnej akadémie v Nitre – Mlynárce a Piaristického gymnázia Mikuláša Galandu v Trenčíne. Stretol sa tiež s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí SR, aby ich informoval o aktuálnom dianí v Barme a súdnom procese s barmskou opozičnou líderkou Aun San Su Ťij a vyzval ich k podpore demokracie v Barme.

Podkladové informácie k téme môžete nájsť v internetovom časopise Monitor .

Ashin Sopaka na škole v Nitre

Posledná debata z cyklu sa konala 8. novembra 2009 počas 10. ročníka festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2009. Nielen o práve na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, ale aj všeobecne o situácii v Iráne, prišiel porozprávať riaditeľ Rádia Farda (t.j. vysielania Rádia Slobodná Európa pre Irán z Prahy), Ghodratollah Shahidi. Pred diskusiou s hosťom sme premietli dokument Listy prezidentovi, ktorý sa venuje populistickým praktikám súčasného iránskeho prezidenta.

Ghodratollah Shahidi počas svojho pobytu na Slovensku diskutoval o situácii v Iráne aj so študentmi Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK a Pedagogickej fakulty UK.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie