Prejsť na hlávný obsah
26 júl 2017

Budúci novinári sa učia, ako hľadať svet medzi riadkami

Aké stereotypy nachádzame v novinárskych textoch, čo realitu skresľuje či ako médiá formujú naše videnie sveta. Aj týmto témam sa už tri semestre venujú budúci novinári na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. S iniciatívou vytvoriť nový voliteľný predmet prišla nezisková organizácia Človek v ohrození a od minulého roka sa stal jedným z najobľúbenejších na fakulte.

„Cieľom projektu je ukázať budúcim novinárom menej bežné, no o nič menej podstatné perspektívy globálnych vzťahov. Aby vždy hľadali aj iné, než len naučené súvislosti a aby začali vnímať, že vo svete mnohokrát vzájomne súvisí aj to, čo by im nikdy nenapadlo,“ vysvetľuje koordinátor projektu Peter Ivanič z Človeka v ohrození. Podotýka, že študentom pritom nechcú hovoriť, čo si myslieť, ale ako myslieť kriticky a ako nazerať na svet z viacerých perspektív, vidiac ho nielen vlastnými očami, ale aj očami iných.

Pozrite si príspevok o našom projekte v Správach RTVS!

Globalizácia, udržateľný rozvoj, migrácia, ľudské práva, chudoba či zmena klímy. Skryté rozmery mnohých tém preberajú so študentmi na hodinách novinári z praxe i odborníci na globálne témy. A učia ich, ako vyvážene a nestranne informovať napríklad aj o ľuďoch, cudzincoch či sociálne slabších, s ktorých pozíciou sa vieme len ťažko stotožniť a zároveň na nich existujú vo verejnosti a neraz aj v mysliach samotných novinárov vyhranené postoje. „Ide o to, aby si novinár uvedomil svoje vlastné predsudky či stereotypy. Ak totiž napríklad pri informovaní o svete používa len európske okuliare, neprináša publiku obraz skutočnosti, len svoju predstavu o nej,“ dopĺňa Ivanič.

 

Vlastné stereotypy a predsudky vnímali študenti aj počas kurzu, najviac sa to pritom prejavilo pri rómskej problematike. „Pamätám si na článok o utekajúcich Rómkach z nemocníc. Pokiaľ to niekto podá tak, že utekajú, ale nevysvetlí prečo, hneď to znie šialene a máme tendenciu takýchto ľudí odsúdiť. Ale pokiaľ sa naozaj snažíme nazrieť do hĺbky, možno zistíme, že pravda je úplne niekde inde. To som zbadala aj sama na sebe,“ hovorí jedna zo študentiek kurzu.

Projekt Svet medzi riadkami však ponúka študentom nielen prednášky, diskusie či praktické cvičenia, ale svoje zručnosti si môžu skúšať i vo vlastných novinárskych obsahoch. K tým dostanú od lektorov kurzu spätnú väzbu a svoje články majú možnosť zverejniť na internetovom portáli denníka Hospodárske noviny v sekcii Globálne. Od jej vzniku do sekcie pribudlo od študentov žurnalistiky už niekoľko stoviek textov.

Kurz je primárne určený pre budúcich novinárov a na bratislavskej katedre žurnalistiky sa vyučuje od februára minulého roka. Počas nedávneho prieskumu získal predmet od študentov najvyššie hodnotenie v rámci katedry a na fakulte sa zaradil medzi desiatku najlepšie ohodnotených kurzov študentmi s plným počtom bodov. V budúcom akademickom roku si ho už budú môcť zapísať aj študenti žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

O našom projekte aj o láskavom rasizme v médiách sme 26. júla diskutovali aj s novinármi a odborníkmi na našich tlačových raňajkách. Pozrite sa, ako to vyzeralo!

 

 

 

Viac si môžete prečítať tu: Slovenskí novinári sa učia nazerať na svet bez európskych okuliarov

Kurz prebieha v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Hospodárskymi novinami, ktoré patria k mediálnej skupine Mafra Slovakia. Projekt je spolufinancovaný SlovakAid. Viac na Svetmedziriadkami.sk alebo Facebook.com/svetmedziriadkami.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie