Budeme pomáhať aj v Moldavsku

Aj v nasledujúcom období pokračujeme v našich projektoch v Keni, v Sudáne a v Bielorusku, ale okrem toho budeme pôsobiť aj v novej krajine. Veľmi sa tešíme, že nám schválili aj projekt financovaný z Programu SlovakAid v Moldavsku. V regióne Gagauzsko budeme školiť ľudí, ako budovať občiansku spoločnosť a kvalitnú samosprávu. Poskytneme im know-how a porozprávame aj o chybách, ktoré sa spravili na Slovensku. Veríme, že sa z nich poučia a nebudú ich opakovať. Do Moldavska odcestuje náš terénny pracovník, ktorý je momentálne v Afganistane, Mário Straka.
Moldavsko 3