Prejsť na hlávný obsah
17 okt 2011

Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo (2009-2012)

AKTUÁLNE:

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe 17.10.2011

a v spolupráci s partnerskými organizáciami v Poľsku, Rakúsku, Českej republike a na Malte

vyhlasujeme medzinárodnú akciu

AGT logo2

Zapojte sa so školou a zorganizujte akciu vo vašom meste!

Každá základná alebo stredná škola na Slovensku môže zorganizovať aspoň jednu zo šiestich navrhovaných akcií a vyhrať Fair Trade výrobky za viac než 100 EUR! Pre každý týždeň je určená iná akcia, stačí si len vybrať a čím skôr sa zaregistrovať!

Všetky potrebné informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Aktívne globálne týždne – informácie v skratke

 Aktívne globálne týždne – podrobný popis medzinárodnej akcie

    Aktívne globálne týždne – registračný formulár

Pre viac informácií kontaktujte koordinátorku projektu na e-mailovej adrese 

semrincova@clovekvohrozeni.sk

Stiahnite si  pdfZoznam škol, ktoré plánujú na Slovensku zrealizovať akcie v rámci Aktívnych globálnych týždňov. Postupne spracujeme a uverejníme aj správy o priebehu akcií na jednotlivých školách.

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo je nadstavbou trojročného vzdelávacieho projektu Aktívne globálne školy (Global Action Schools, 2006-2009), ktorého zámerom bolo, aby žiaci a žiačky prevzali iniciatívu v skúmaní fungovania svojej školy a v realizovaní zmien, ktoré by smerovali k zlepšeniu života v rozvojových krajinách. Projekt Global Action schools 2 Communities (Aktívne globálne školy komunitám) rozširuje svoju cieľovú skupinu o ďalšiu dimenziu – miestnu komunitu.

logo_ags2

Počas troch rokov plánujeme zapojiť 30 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do práce na projekte sa na každej škole zapoja tri učiteľky alebo učitelia, ktorí prejdú školením, kde sa oboznámia s cieľmi a metódami projektu. Žiačky a žiaci zapojení do projektu sa taktiež spoločne stretnú, aby si pod vedením odborníkov vymenili vedomosti, názory a skúsenosti na tému klimatických zmien a spravodlivého obchodu. Potom už bude úlohou jednotlivých škôl zistiť, kde v ich okolí je priestor na zmenu a ako môžu túto zmenu v spolupráci s ďalšími členmi a členkami miestnej komunity dosiahnuť.

Dôležitú úlohu v projekte hrajú dobrovoľníčky a dobrovoľníci spomedzi študentiek a študentov vysokých škôl, ktorí vedú interaktívne workshopy pre žiačky a žiakov na školách zapojených do projektu.

Stiahnite si Zoznam škôl zapojených do projektu (posledná aktualizácia 30.6.2011).

 

Kontaktná osoba:

Ľubica Šemrincová – koordinátorka projektu na Slovensku

Tel.: 02 554 222 54

E-mail: semrincova@clovekvohrozeni.sk

PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT:

Zrkadlo sveta u nás doma

Mirror of the World in Your Community

 

Žiačky a žiaci škôl vo všetkých piatich projektových krajinách sa za pojili do medzinárodnej súťaže s názvom Zrkadlo sveta u nás doma. Cieľom súťaže je hľadať prepojenia medzi krajinami globálneho Juhu a Slovenskom a vyjadriť ich umeleckými výrazovými prostriedkami.

Výhercovia a výherkyne pocestujú na jar 2011 aj so svojou učiteľkou či učiteľom na medzinárodný workshop do poľského Krakova.

Slovenská porota vybrala 6 prác, ktoré postúpili do medzinárodného kola súťaže, a to spomedzi 29 súťažných „umeleckých diel“ z 12 základných a stredných škôl. Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách: A – do 14 rokov, B – od 15 rokov.

Finále sa uskutoční počas medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svět v Prahe.


Zoznam súťažných prác postupujúcich zo Slovenska:

Fotografia „What’s the Real Price?!“ z OA v Dolnom Kubíne
Koláž „We Wear the Whole World“ z Gymnázia v Dubnici n. Váhom
Leporelo „The Gift“ zo ZŠ v Jovse, okres Michalovce
Komiks „Little Big Money“ z OA v Dolnom Kubíne
Maľba „Green for Life“ zo ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch
Maľba „The Value of Water“ z Gymnázia v Novákoch

Na stiahnutie: plagát a podrobný popis súťaže.

SK-B-012_Whats_the_Real_Price_SLOVAK

Všetky postupujúce práce žiačok a žiakov zo Slovenska aj z ostatných krajín zapojených do projektu si budete môcť pozrieť na medzinárodnej stránke projektu

www.schools2communities.eu.

 

Semináre pre učiteľky a učiteľov

Úvodné vzdelávacie semináre pre spolu viac než 60 učiteliek a učiteľov zo škôl zapojených do projektu sa uskutočnili v októbri 2009 a vo februári, septembri a októbri 2010. Počas troch dní sa pod vedením skúsenými lektorkami a lektormi z OZ Človek v ohrození bližšie zoznamujeme s cieľmi projektu a globálneho vzdelávania na Slovensku, prostredníctvom interaktívnych aktivít predstavujeme témy a metodiku projektu. Prínosom sú otvorené diskusie medzi účastníčkami a účastníkmi, a nielen o globálnych témach a projektových aktivitách.

Vďaka účasti na seminári môžu učiteľky a učitelia lepšie pracovať s témami projektu, a zároveň viesť žiačky a žiakov k aktivitám vo svojej komunite – na sídlisku, v obci, v meste.

Seminár pre pedagogičky a pedagógov v Novom Smokovci - október 09

Aktívne tvorivé dielne

Všetky základné a stredné školy zapojené do projektu majú postupne možnosť hosťovať celodenné interaktívne workshopy pod vedením dobrovoľníčok a dobrovoľníkov projektu, ktoré interaktívnymi metódami približujú 100-120 žiačkam a žiakom každej zo škôl globálne témy, na ktoré je projekt zameraný.

V školskom roku 2009/2010 sa uskutočnili workshopy na základnej škole a gymnáziu v Partizánskom, na základnej škole v Jovse, na Gymnáziu v Malackách a v Banskej Bystrici.

V školskom roku 2010/2011 sme zatiaľ s Aktívnymi tvorivými dielňami navštívili základnú školu v Slovenskom Grobe.

GAS2_dielne_Jovsa_480_upravena

Bibliotéka v bratislavskej Inchebe

Využili sme možnosť odprezentovať metódy projektu Aktívne globálne školy 2 na knižnom veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika 2009 a 2010, ktorý sa koná tradične vo výstavisku Incheba v Bratislave. Návštevnosť počas oboch ročníkov predčila naše očakávania a podujatie znamenalo mnoho nových príležitostí na spoluprácu so školami.

Filmový festival Jeden svet (Bratislava)

V rámci projektu boli workshopy Aktívnych tvorivých dielní súčasťou premietaní pre základné školy v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave (3. – 8. novembra 2009).

Workshop Ekočloveče na veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika - november 09

Projektové školenie pre žiačky a žiakov

V januári 2010 sa stretlo 15 žiačok a žiakov základných a stredných škôl zapojených do projektu na trojdňovom školení v Senci, aby diskutovali o globálnych témach a projektoch, ktoré spolu so svojimi vyučujúcimi zrealizujú v okolí svojej školy.

Na školení nechýbali interaktívne metódy, produkty zo spravodlivého obchodu ani pohybové aktivity na zamrznutom jazere.

 

 

GAS2_skolenie_ZZ_2010

Kodaň 2009

Pri príležitosti Konferencie Spojených národov o klimatických zmenách v Kodani, ktorá sa konala v decembri 2009, sme spolu s partnerskými organizáciami z Poľska, Rakúska, Českej republiky a Malty zaslali otvorený list s návrhmi, akým spôsobom sa môžu školy zapojiť do boja proti globálnemu otepľovaniu – pdf text listu na stiahnutie (v AJ).

Medzinárodná internetová stránka

V marci 2010 sme spustili medzinárodnú webstránku www.schools2communities.eu. Zaregistrujte sa aj vy! Na stránke v sekcii pre učiteľov i žiakov nájdete užitočné informácie, hry, metódy a iné.

Medzinárodný spravodajca

Od apríla 2010 vychádza medzinárodný informačný občasník, v ktorom sa delíme o novinky so školami zapojenými do projektu vo všetkých 5 krajinách. Ak je vaša škola zapojená do projektu Aktívne globálne školy, a newsletter ste nedostali e-mailom, môžete si ho stiahnuť tu: http://www.schools2communities.eu/index.php/our-newsletters.html

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY:

Spolu s partnerskými organizáciami z Poľska, Rakúska, Českej republiky a Malty zorganizujeme pre niekoľko vybraných škôl v školskom roku 2010/2011 medzinárodný workshop v poľskom Krakowe, na ktorom sa zúčastnia okrem iných aj výherkyne a výhercovia Medzinárodnej súťaže (pozri vyššie) a zástupkyne a zástupcovia zo Slovenska si budú môcť odniesť veľa nových podnetov a medzinárodných kontaktov.

V rámci projektu vydáme v školsom roku 2011/2012 metodický materiál pre učiteľky a učiteľov.

 

Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie