Prejsť na hlávný obsah
19 jún 2020

Ako sme sa učili pracovať s online vzdelávaním pred koronavírusom: Skúsenosti a odporúčania

Globálna pandémia COVID-19 spôsobila bezprecedentnú situáciu vo vzdelávacom systéme na Slovensku. Bola prerušená prezenčná výučba na všetkých stupňoch vzdelávania. Školy sa zatvorili a zostali sme doma. Aj napriek tomu sa v marci podarilo 40 učiteľkám a učiteľom dokončiť náš kurz kombinovaného vzdelávania (ang. blended learning) v predmetoch matematika a geografia. Priadli sa tak k absolventkám a absolventom v predmetoch etická výchova a slovenský jazyk.  

Kombinované vzdelávanie je spojením e-learningu (online vzdelávania) a prezenčnej formy vzdelávania. V našom prípade išlo o úvodné víkendové školenie a následný päťmesačný online kurz, ukončený testovaním vzdelávacích aktivít v školách.  

Úvodné víkendové školenie pre učiteľov a učiteľky.

Za všetky štyri predmety (etická výchova, slovenský jazyk, matematika a geografia) sa spolu prihlásilo 119 učiteľov. Kurz úspešne dokončilo 84 z nich, čo je viac ako 70-percentná úspešnosť. V prvých dvoch predmetoch bolo síce viac prihlásených, ale aj vyššia miera neúspešnosti dokončenia. Tento typ vzdelávania sme robili prvýkrát a bez skúseností. Veľa sme sa učili za pochodu a robili sme aj chyby. V druhom kole sme sa poučili a miera dokončenia sa priblížila k 90 %, čo je výborné číslo na online kurz, ktorý je zadarmo, dlhodobý a pomerne náročný. 

Veľkou výhodou e-learningu je, že som si mohla čas, kedy som študovala materiály a plnila dané úlohy prispôsobiť tak, ak to vyhovovalo mne. Po absolvovaní vzdelávania mám určite viac vedomostí. Pochopila som, že veľa vecí spolu súvisí, od seba závisí, čo som si predtým až tak neuvedomovala.

Učiteľka matematiky Anna z východného Slovenska

Ako sme dosiahli tento výsledok?

Veľkou výhodou kombinovaného vzdelávania je možnosť stretnúť sa osobne, stráviť spolu čas, otestovať si niektoré aktivity a navzájom sa inšpirovať. Na školení sa formuje kolektív (samotných účastníkov ale aj lektorov a mentorov). Tvoria sa podmienky, v ktorých si online vzdelávaním účastníci a účastníčky prechádzajú spoločne, vedia sa podporiť a predstaviť si za každou vetou aj konkrétnu tvár. Úvodné videá expertky, ktoré boli súčasťou každého modulu, tento prístup ešte viac podporili.  

Skupinová práca počas osobného stretnutia.

Poučili sme sa z chýb iných

Pri nastavovaní celého online vzdelávania sme sa chceli vyhnúť opakovaniu našich negatívnych skúsenosti z e-learningov, v ktorých sme boli prítomní ako účastníci. Často nás rozhodilo ako necitlivo sa pristupuje k procesu vzdelávania. Po registrácii na nás zväčša vyskočilo veľké množstvo materiálov, úloh a informácií, ktoré nás zahltili a často sme po pár zvedavých klikoch už online kurz nikdy neotvorili. Tomu sme chceli zabrániť:

Prechod medzi modulmi (časťami) bol naviazaný na podmienku, že modul dokončia takmer všetci členovia a členky skupiny. To by nefungovalo bez skupinovej dynamiky. Samozrejmosťou bola intenzívna vľúdna komunikácia a jasné nastavenie pravidiel hneď na začiatku. 

Súčasťou každého modulu bol vzdelávací materiál s úlohou, testom, spätnou väzbou a komunikáciou lektorov o obsahu modulu. Využívali sme jednoduchý nástroj Google Classroom, ktorý nie je dokonalý, ale je k dispozícii bez poplatku a je jednoduchý na nastavenie. Je to platforma, cez ktorú môžete nahrať materiál, využívať dotazníky a email. Vizuálne to nie je žiadne terno, ale je to prehľadné. Pre školy však existuje aj G-Suite for Education s lepšou funkcionalitou. 

Každý učiteľ by mal vo svojej praxi takéto školenie absolvovať. Nič ho to nestojí, no získa nesmierne veľa.“ 

Učiteľka geografie Andrea

Naše závery a odporúčania

Každý e-learning je jedinečný, veľmi záleží na vašich cieľoch, vzdelávacích potrebách a účastníkoch. Veríme, že vám tieto odporúčania pomôžu pri realizácii vašich vlastných aktivít a spätná väzba od účastníkov vám bude povzbudením do ďalšej práce. V prípade, ak by ste potrebovali pomoc, neváhajte sa nám ozvať. Radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti. Veríme, že len vzájomným učením sa a vymieňaním si skúseností môžeme poskytnúť podporu, ktorú pedagogický a odborný personál v slovenskom vzdelávacom systéme potrebuje.  

Ďalšie kombinované kurzy v klasických predmetoch plánujeme spustiť na jeseň 2020. Pre viac informácií sledujte náš Facebook Človek v škole a web www.globalnevzdelavanie.sk.  

Na záver už len odporúčanie od učiteľky Lenky z gymnázia zo západného Slovenska: 

Aby sa určite zapojili. Spoznajú super ľudí, kolegov, naučia sa nové veci, ktoré dovtedy možno nepoznali/nepoužívali. Určite je to prínos pre našu pedagogickú prax. Získala som týmto spôsobom množstvo informácií, kvalitných materiálov, spoznala som skvelých učiteľov a mentorov, ktorým veľmi pekne ďakujem.

Blended-learning bol realizovaný v rámci projektu „Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2 s finančnou podporou Európskej únie. Obsah tohto článku nemusí nutne reprezentovať názory donora.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet