Ako sa vysporiadať s násilím? Deti natočili videá ako návod

Videli ste už niekedy, ako jedno dieťa šikanuje iné a žiadny dospelý to nezastavil? Alebo ste spoza dverí počuli ostrú hádku susedov a nikto ju nepokladal za vážnu? Stali ste sa svedkom rasovo motivovaného činu a nevedeli, ako sa máte zachovať? Nie ste sami! 

Aj naše deti v komunitných centrách sa často stretávajú s rôznymi formami násilia a veľakrát nevedia, ako sa s ním vysporiadať. Násilie má totiž rôzne formy, no často jednotnú reakciu okolia. Mnohí ho ignorujú a považujú za bežný jav v spoločnosti.

„To ale v citovom prežívaní detí spôsobuje zmätok. Nedokážu dobre zhodnotiť, čo je dobré a čo nie. Správanie iných sa naučia imitovať a prenášajú ho do svojho života i školského prostredia,“ upozorňuje Petra Melikantová, odborná metodička sociálnych služieb z Človeka v ohrození.

My sme sa deťom i dospelým rozhodli ukázať, ako by sa mali v určitých situáciách zachovať. Chlapci a dievčatá z komunitného centra v Roškovciach vytvorili návod! V priebehu niekoľkých mesiacov absolvovali školenia a potom natočili štyri hrané videá na rôzne témy – domáce násilie, šikanovanie, obťažovanie a jedno bonusové, zamerané na nácvik nekomplementárneho správania.

Koncom novembra sme potom zorganizovali verejné premietanie, aby sme ľuďom naše videá predstavili a o téme s nimi diskutovali. V komunitnom centre v Roškovciach sme privítali deti, ich rodičov, členov komunitnej rady  i všetkých, ktorých téma či dianie v centre zaujíma. Mnohí náš nápad uvítali a viacerí sa radi podelili o svoje skúsenosti. Opäť raz sme sa tak vzájomne dozvedeli niečo nové, videli problém z viacerých uhlov a rozhodli sa viac na nesprávne správanie upozorňovať.

A ako to u nás vyzeralo?

 

Pozrite si tiež hrané videá, ktoré naše deti z Roškoviec natočili!

O domácom násilí:

O šikanovaní:

O obťažovaní:

Bonus:

Deti videá natočili v rámci projektu SOS Roškovce, ktorý vznikol ako reakcia na potrebu diskusie na tému násilného správania sa nielen v segregovaných lokalitách. Videá budú súčasťou metodickej príručky pre dospievajúcu mládež, ktorú plánuje Človek v ohrození vydať budúci rok.

V tomto roku sme vydali prvú metodiku k téme násilia pod názvom Nebo, peklo, raj…, ktorá je určená prvému stupňu na základnej škole. Stiahnuť si ju môžete tu.

Metodické príručky vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.