Prejsť na hlávný obsah
08 aug 2013

Aj naďalej môžeme rozvíjať vidiecke oblasti v Keni a Južnom Sudáne

Vďaka finančnej podpore SlovakAid začíname realizovať dva projekty rozvojovej spolupráce.

V Keni, v kraji Nakuru sa zameriame na zvýšenie potravinovej bezpečnosti malých farmárov. Na siedmych odborných učilištiach na vidieku založíme ukážkové záhrady, výrobne potravinových produktov a chov zvierat. Týchto sedem centier bude môcť využiť až 10 000 drobných farmárov. Učilištia zároveň prispôsobia praktické vyučovacie predmety, aby sa viac zamerali na potreby miestnych komunít a inšpirovali mladú generáciu k povolaniam v poľnohospodárstve.

Projekt bude trvať do jari 2015.

V Južnom Sudáne posilníme poľnohospodárske spôsoby obživy u malých farmárov v okolí mesta Wau. Miestni drobní farmári využívajú veľmi jednoduché a neefektívne farmárske metódy, čo ovplyvňuje aj slabú úrodu. Aj keď je poľnohospodárstvo v danom kraji rozšíreným spôsobom zárobku, drobní farmári majú z predaja úrody veľmi malé zisky a nedostatočný prístup na miestne trhy.

Preto plánujeme prostredníctvom rozšírenia si vedomostí miestnych farmárov a ich materiálneho vybavenia zvýšiť výnosy z fariem a zvýšiť zisky z predaja úrody. Zameriame sa najmä na spracovanie ovocia a arašidov.

V projekte sa budeme sústrediť aj na spomalenie odlesňovania prostredníctvom zvýšenia si povedomia o ochrane životného prostredia a výsadby stromov samotnými farmármi.

Projekt bude trvať do zimy 2015.

IMG 2568

Projekt uskutočňujeme vďaka finančnej podpore SlovakAid
slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie