Prejsť na hlávný obsah
11 jún 2020

Narastajúci strach, chudoba a smútok detí. Ako vyzerá život rodín na úteku v Libanone v čase pandémie?

Libanon je päťkrát menší ako Slovensko, no svoj dočasný domov v ňom našlo 1,5 milióna utečencov zo Sýrie. V prepočte na počet obyvateľov tak v šesťmiliónovom Libanone žije najviac sýrskych utečencov na svete.  

Práve ľudia na úteku, spolu s chudobnými miestnymi rodinami, patria v Libanone medzi tých, ktorých najviac zasiahla korona-kríza. V spojení s dlhodobými problémami Libanonu, ako sú občianske nepokoje, korupcia a zlá ekonomická situácia, častokrát musia bojovať o základné životné potreby.  

Keďže sme museli pozastaviť aktivity v našom vzdelávacom centre, neprichádzame s rodinami do styku tak priamo a pravidelne, ako predtým. Chceme však vedieť, ako ich pandémia ovplyvnila a čo potrebujú.  

V apríli sme preto zrealizovali telefonický prieskum, aby sme zistili, ako rodinám poskytnúť čo najadresnejšiu pomoc. Výsledky sú alarmujúce. 

Prvou veľkou výzvou, ktorej v súčasnosti čelíme, je chudoba. Väčšina ľudí, s ktorými pracujeme, má veľmi zlé životné podmienky. Nemajú peniaze na jedlo, sú vystavení riziku vysťahovania sa alebo sa museli presťahovať, aby mali denný prístup k strave.

Estelle Petit, terénna pracovníčka ČvO v Libanone

Ako koronakríza ovplyvnila životy vo vylúčených komunitách? 

Čo sú najväčšie výzvy, s ktorými rodiny bojujú? 

Čo tieto rodiny aktuálne najviac potrebujú? 

Osoby, na ktorých bolo páchané násilie, alebo iné typy zneužívania, sú nútené zostať v jednej domácnosti s páchateľmi a majú obmedzené možnosti vyžiadať si a získať pomoc. Veľkým problémom tiež je, že niektoré rodiny teraz vysielajú do práce deti, pretože sú mobilnejšie a je menej pravdepodobné, že budú zatknuté tak, ako by mohli byť ich rodičia.

Estelle Petit, terénna pracovníčka ČvO v Libanone

Čo sa s tým dá robiť? 

Na základe výsledkov prieskumu sme spolu s naším miestnym partnerom SEED sformulovali odporúčania pre neziskové organizácie pôsobiace v Libanone, pre aktuálne obdobie pandémie: 

Aktivity, ktoré realizujme aj na diaľku, sú pre deti a ich rodičov a opatrovateľov zdrojom nádeje. Každý deň majú aktivitu a vedia, že budú komunikovať so svojím učiteľom alebo učiteľkou.

Estelle Petit, terénna pracovníčka ČvO v Libanone

Koronakríza celému svetu ukázala, že najzraniteľnejšími skupinami sú v týchto dňoch ľudia, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti a žijú na jej okraji. To platí aj pre výsledky nášho prieskumu v Libanone.  

Strata príjmu môže mať na životy takýchto rodín devastačné účinky. V dôsledku pandémie a ekonomickej krízy sa zvyšuje násilie v domácnostiach, týranie a zanedbávanie detí. Problémom je aj prístup ku zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu.  

Naša adresná pomoc je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pomáhať rodinám, ktoré sú v ohrození, pritom môžeme aj vďaka vám.  

Viac o situácii v Libanone sa dočítate aj v rozhovore s terénnou pracovníčkou Estelle, ktorá popísala, ako aktuálne vyzerá jej život v Tripolise. 

Informácie o štúdii: 

Štúdia sa zakladá na individuálnych telefonických rozhovoroch s 50 dospelými osobami, ktorým SEED a Človek v ohrození dlhodobo poskytujú pomoc, podporujú vzdelávanie ich detí a mládeže a poskytujú psychologické poradenstvo. Tieto osoby reprezentujú približne 1/4 rodín, ktorým aktuálne v Libanone pomáhame. Rozhovory s deťmi neboli možné. Účasť bola dobrovoľná a anonymná. 

Projekt v Libanone realizujeme vďaka podpore SlovakAid,
v spolupráci s miestnou organizáciou SEED.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie