Prejsť na hlávný obsah
02 sep 2012
V kategóriach

Vyhlasujeme súťaž o najštedrejšieho darcu.

CVO-sutaz-najstedrejsi darca-plagat

Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, firmy, či školy. Každý z nich bude súťažiť vo vlastnej kategórii.

Každý, kto nakúpi stavebný materiál na www.CloveCiny.sk prispeje na stavbu odbornej školy v provinci Parwan v Afganistane. Zo školy každý rok výjde 200 mladých mužov a 100 žien. Tí, vďaka vyššiemu vzdelaniu majú vyššiu šancu nájsť si vhodné zamestnanie.

Chlapci absolvujú ročné kurzy poľnohospodárstva. Po štúdiu majú motiváciu ostať na rodinnej pôde, rozvíjať poľnohospodárstvo a neodchádzať za prácou do Kábulu, alebo do iných krajín. Okrem praktických zručností študenti získajú znalosť angličtiny a počítačové zručnosti. Dievčatá s dvojročným kurzom manažmentu a žurnalistiky sa ľahšie zamestnajú v štátnej správe, samospráve, mimovládnom sektore, miestnych médiách, či súkromných firmách.


Podmienky súťaže

Súťaž „Najštedrejší darca stavebného materiálu na www.CloveCiny.sk“

Termín súťaže:
od 3.9. 2012 do 2.12 2012

Oprávnené osoby:
Zapojiť sa môžu jednotlivci, firmy, aj školy.

Pravidlá súťaže „Najštedrejší darca stavebného materiálu na www.CloveCiny.sk“:
Súťažné kategórie:
– Najštedrejší individuálny darca, darkyňa
– Najštedrejšia firma
– Najštedrejšia škola
Do súťaže sa automaticky zapoja všetky oprávnené osoby, ktoré počas doby súťaže nakúpia stavebný materiál na charitatívnom e-shope ČloveČiny www.cloveciny.sk
Súťažiaci môžu nakupovať viackrát. Ceny jednotlivých nákupov každého darcu Človek v ohrození zráta. Najvyššia hodnota vyhráva. Výsledky vyhlási Človek v ohrození v troch kategóriách.

Výsledky Človek v ohrození zverejní na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční v Bratislave od 3.12. do 9. 12. 2012

Ceny súťaže:
Víťaz v každej kategórii získa:
Školská učebňa v novopostavenej odbornej škole v Afganistane v provincii Parwan bude pomenovaná po víťazoch. Taktiež víťazi získajú afganské módne doplnky – tradičný pánsky a dámsky odev a pokrývky hlavy.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, prípadne telefonicky.

Vyhlasovateľ súťaže je Človek v ohrozeni, o.z. www.clovekvohrozeni.sk prostredníctvom charitatívneho e-shopu ČloveČiny www.cloveciny.sk


Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie