Prejsť na hlávný obsah
28 júl 2022

Tisíc metrov nového potrubia, stovky spokojných domácností, desiatky šancí na lepšiu budúcnosť. Ako sme posledný rok pomáhali v Beddawi?

Tripolis patrí medzi najchudobnejšie mestá v Libanone. Od minulého augusta sme sa zamerali na zmiernenie prebiehajúcej ekonomickej a environmentálnej krízy v krajine práve v jednej z jeho štvrtí – Beddawi. V spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou LebRelief sme za uplynulý rok podporili trhové prostredie v oblasti, poskytli odbornú kvalifikáciu miestnym zraniteľným ľuďom a vybudovali kanalizačnú infraštruktúru. Koncom tohto mesiaca speje projekt k svojmu úspešnému zavŕšeniu. 

Jedným z cieľov bolo zrekonštruovať miestnu kanalizáciu, ktorá bola pôvodne v havarijnom stave. Počas daždivých období ulice opakovane zaplavila odpadová voda, ktorá okrem zhoršenia životného prostredia a poškodzovania domov spôsobovala aj rôzne choroby. Viac sme o stave ulíc v Beddawi písali už v našich predošlých článkoch, a to konkrétne v tomto a tu.

Výsledkom nášho rok trvajúceho projektu je vybudovanie 1040 metrov dlhej siete odtokov odpadových a dažďových vôd, ktoré uľahčia život v až 200 domácnostiach a malých miestnych podnikoch

Technik z našej partnerskej organizácie LebRelief, ktorý sa projektom tohto typu dlhodobo venuje a je v nich expert, vidí dôležitosť opráv najmä v zlepšení hygieny a sanitácie v štvrti.  

Ďalším dôležitým rozmerom našej práce v Beddawi bola aj šanca pre mladých nezamestnaných z oblasti. Súbežne s opravami kanalizácie totiž prebiehal aj inštalatérsky kurz, ktorého sa v dvoch várkach zúčastnilo dokopy 87 učňov a učníc (žien bolo medzi nimi 32). Šlo prevažne o ľudí libanonského pôvodu, boli však medzi nimi aj palestínski utečenci, ale aj ľudia, ktorí ušli pred vojnou zo Sýrie. Príbehy niektorých z nich si môžete prečítať tu.

V oblasti, kde je šanca zamestnať sa pomerne nízka, je možnosť absolvovať prakticko-teoretický kurz tohto typu cenným prínosom, čo okomentoval aj náš terénny sociálny pracovník Abdulkareem Janki: „Bol som nadšený, že môžem pracovať na tomto projekte, pretože rieši časť problému nezamestnanosti v Libanone počas tejto hospodárskej krízy. Toto školenie poskytne účastníkom príležitosť pripraviť sa na trh práce a začať s vlastným podnikaním. Všetky fázy školenia sú dôležité: od školenia obchodných zručností, kde sa naučia, ako riadiť svoje podnikanie, ako sa správať k zákazníkom, ako propagovať svoje podnikanie, až po tréning v teréne.“ 

Abdulkareem Janki pozná ako miestny pomery vo štvrti pomerne dobre

Podporili sme aj 10 malých podnikov, pre ktoré je prežitie v chudobnom regióne v čase ekonomickej krízy pomerne náročné. Vďaka malým grantom, ktoré dostali, mohli nakúpiť potrebné vybavenie, ktoré im pomôže rozšíriť ich podnikanie, ale aj zamestnať ďalších ľudí z oblasti. Vďaka našej podpore sa vytvorilo okolo 30 krátkodobých či dlhodobých pracovných miest.

Projekt „Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise“ bol podporený zo zdrojov SlovakAid a zrealizovali sme ho v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou LebRelief.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet