Prejsť na hlávný obsah
19 nov 2021

V libanonskom Tripolise podporíme zamestnanosť najzraniteľnejších a zlepšíme miestnu kanalizáciu

Vo veľkej časti Libanonu sú každodennou realitou nefunkčné kanalizácie, odtoky odpadovej, dažďovej vody a znečistené vodné toky. Jednou zo slabo rozvinutých oblastí je aj mestská časť Beddawi v Tripolise, ktorý je druhou najväčšou metropolou v Libanone. Z mnohých ulíc vyteká odpadová voda bez spracovania priamo do vodných tokov a do mora.

Navyše, každé daždivejšie obdobie vyplavuje odpadovú vodu na povrch vo viacerých lokalitách. Obyvatelia žijú vo veľmi nezdravom prostredí, ktoré im spôsobuje rôzne choroby, najmä deťom a ľuďom s oslabenou imunitou. Mnohé provizórne byty najchudobnejších rodín, ktoré sa nachádzajú v suteréne a skladových priestoroch, sú pri každom daždi zatopené odpadovou vodou a ľudia sa opakovane dočasne sťahujú.  

V tejto časti mesta žije na malom priestore približne 80 000 ľudí, pričom najpočetnejšou menšinou v tejto štvrti sú palestínski utečenci. V štvrti sa nachádza aj jeden z najznámejších palestínskych táborov v Libanone s názvom Beddawi. Okrem Palestínčanov tu však žije aj veľký počet sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených chudobných libanonských rodín, ktoré sem prišli v rôznych etapách za posledných  60 rokov. 

Nemáme tu inú možnosť, ako sa riadne zamestnať. Nemáme ani dokončené vzdelanie, pretože sme museli začať pomáhať našim rodinám s  príjmom.

Keďže naša partnerská organizácia LebRelief tu pôsobí dlhodobo, rozhodli sme sa spojiť sily a poskytnúť miestnym obyvateľom komplexný ročný program, ktorý zahŕňa certifikované vzdelávanie a kariérne poradenstvo pre 90 mladých nezamestnaných v  odbore inštalatérstvo.

Miestnym sprostredkujeme platenú prax v podobe renovácie a inštalácie ríms a potrubí pre dažďovú a odpadovú vodu pre 200 domácností a miestnych malých podnikov. Súčasťou podpory bude finančný alebo materiálny príspevok pre 10 šikovných a zároveň krízou ohrozených miestnych malých podnikov a  osvetová kampaň o  správnej údržbe kanalizácie až pre 6500 obyvateľov. 

Ako hodnotia program jeho absolventi?  

O vzdelanie a prax v inštalatérstve má záujem aj veľký počet mladých dievčat. Spoločne môžeme odbúrať rodové stereotypy a pomôcť dievčatám slobodnejšie sa rozhodovať o svojom živote. V programe budú tvoriť ženy až 30%.  

„Tento program je veľmi dobrý a dáva nám potrebnú prácu a zárobok. Tiež sa tešíme, že máme výsledok našej práce priamo pred očami, každý deň keď chodíme po ulici. Nemáme tu inú možnosť, ako sa riadne zamestnať. Nemáme ani dokončené vzdelanie, pretože sme museli začať pomáhať našim rodinám s príjmom. Radi by sme preto v tejto práci pokračovali,“ hovorí absolventka jedného z predošlých programov Aya (pozmenené meno). 

V spolupráci s organizáciou Leb Relief podporíme absolventky a absolventov programu, aby si otvorili vlastný inštalatérsky podnik a zlepšili životné prostredie svojej komunity. Niektorí z nich sa budú môcť zapojiť do ďalších projektov alebo pracovať pre väčšie firmy, ktoré v tejto lokalite hľadajú spolupracovníkov.

Aktuálna ekonomická a palivová kríza v Libanone má za následok to, že aktivity miestnych obyvateľov sa sústreďujú na svoje najbližšie okolie, keďže je stále ťažšie dostať sa do inej časti mesta alebo cestovať v rámci krajiny. Preto sa otvára priestor pre rozvoj miestnych malých podnikov, ktoré potrebujú úvodný kapitál a zručných ľudí, aby sa rozbehli. 

Projekt „Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise“ je podporený zo zdrojov SlovakAid. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie