Prejsť na hlávný obsah
27 máj 2022

Inštalatérsky kurz v Libanone dokončuje ďalšia várka mladých ľudí z regiónu

V uliciach chudobnej štvrti Tripolisu – Beddawi – sme skupinu učňov a učníc navštívili minulý mesiac. Opravu miestnej kanalizácie pod vedením svojho majstra už mali za sebou a dorábali záverečné práce. Učni a učnice tak nielen získavajú nové profesionálne zručnosti, ale aj  pomáhajú prostrediu, v ktorom žijú. Zároveň sa aj ľudsky zblížili a na chvíľu zabudli na každodenné existenčné starosti.  

Štvrť Beddawi v libanonskom meste Tripolis bola dlhodobo zanedbávaná a aj z rozhovorov s jej obyvateľmi vyplýva, že boli zo stavu svojho okolia frustrovaní. Dažďová voda v oblasti bola napojená na siete odpadových vôd, ktoré boli zle nainštalované a nesprávne udržiavané. V daždivom počasí voda vždy pretekala zo šachiet, čo spôsobovalo, že nekontrolovane stekala na cesty, blokovala ich a spôsobovala znečistenie a šírenie rôznych vírusov a chorôb, ako sú napríklad črevné problémy či kožné choroby. Nehovoriac o škodlivom vplyve na životné prostredie.  

Aj vďaka zapojeniu mladých učňov a učníc je sieť odpadových vôd už takmer zrekonštruovaná a dnes je konečne správne dimenzovaná a nainštalovaná tak, aby zabránila pretekaniu a bola od nej úplne odpojená sieť dažďových vôd. Celkovo sa nainštaluje 1040 metrov siete odpadových a dažďových vôd. V kanalizácií sa osemmilimetrové rúrky vymenili za desaťmilimetrové a prebehla údržba, sanácia a zväčšenie odpadových šácht v potrubí.  

Tieto zmeny priniesli zlepšenie odtoku a efektívnejšie spracovávanie odpadu. Kanalizácia sa tiež napojila na čističku odpadových vôd v Tripolise, čo zlepšilo kvalitu života ľudí v tejto časti a domácnosti sa dnes môžu spoľahnúť na efektívny odvod odpadu.    

Do opráv boli zapojení miestni, pôvodne nezamestnaní mladí ľudia. Vďaka účasti na inštalatérskom kurze získali nové teoretické a praktické znalosti a výhľad na lepšie uplatnenie v budúcnosti. Kurz prebiehal v dvoch várkach, tejto druhej sa zúčastnilo 43 mladých ľudí.  

Majster, ktorý mal projekt pod palcom, sa do manuálne náročnej práce sa snažil zakomponovať aj hravé prvky, ako napríklad súťaže. Do kurzu sa zapojila široká škálu obyvateľov: od matiek až po študentov v mladšom veku. Niektorí sa navzájom poznali, keďže sa jedná o jednu štvrť, ale oproti začiatku projektu bolo viditeľné, že sa tím stmelil a účastníci sa viac zblížili.  

Sme radi, že vďaka nám spolu trávili čas a zabudli na každodenné problémy, ktoré život v jednej z najchudobnejších častí Libanonu prináša. Taktiež bolo na študentoch a študentkách vidno, že nás radi vidia, poďakovali nám, že si mohli vďaka tejto práci finančne prilepšiť. V časoch pretrvávajúcej ekonomickej krízy v krajine žijú doslova zo dňa na deň.  

Projekt „Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise“ je podporený zo zdrojov SlovakAid a realizujeme ho v spolupráci s našou miestnou partnerskou organizáciou LebRelief.  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet