Prejsť na hlávný obsah
01 okt 2013

Spustili sme projekt Afrika bez mýtov

ZáhradaŠtudentkaOd októbra 2013 do marca 2015 budeme realizovať projekt „Afrika bez mýtov“. Cieľom tohto projektu je rozvíjať kapacity učiteľov v začleňovaní globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávania a prispieť k rastu povedomia o rozvojových témach.

U žiakov stredných škôl chceme projektom zvýšiť povedomie o oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráci, posilniť medzikultúrny dialóg medzi žiakmi na Slovensku a v Keni a poskytnúť školám moderné metodické materiály približujúce kontinent Afriky bez stereotypov a mýtov.

V rámci projektu vznikne metodická príručka, doplnkový medzi-predmetový materiál, ktorý bude učiteľom a učiteľkám pomáhať integrovať globálne vzdelávanie do výučby. Príručka bude pozostávať z informačnej a metodickej časti, pričom obe budú obsahovo zamerané na tému – Afrika – mýty a fakty.
Projekt zároveň ponúka stredným školám na Slovensku interaktívne sa zapojiť do dvoch ústredných aktivít – nadviazanie dlhodobej družobnej spolupráce so strednou školou v Keni a absolvovanie on-line video besedy s terénnym pracovníkom v Keni počas vyučovacej hodiny.

Viac informácií môžu záujemcovia získať TU

V rámci projektu ponúkneme učiteľom a učiteľkám podporu vo forme manuálu organizovania video-besied, a tiež vyškolíme učiteľov a učiteľky, ktorí sa budú zúčastňovať družobnej spolupráce so strednými školami v Keni. Nemenej dôležitou aktivitou projektu je prieskum kvality a dopadu realizovaný pred a na konci projektu s cieľom zhodnotiť efektívnosť práce a reálny dopad na žiakov.

KONTAKTNÁ OSOBA:
Juraj Jančovič
E-mail: jancovic@clovekvohrozeni.sk

Projekt, ktorý trvá 18 mesiacov vznikol s finančnou podporou SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie