Spustili sme projekt Afrika bez mýtov

ZáhradaŠtudentkaOd októbra 2013 do marca 2015 budeme realizovať projekt „Afrika bez mýtov“. Cieľom tohto projektu je rozvíjať kapacity učiteľov v začleňovaní globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávania a prispieť k rastu povedomia o rozvojových témach.

U žiakov stredných škôl chceme projektom zvýšiť povedomie o oficiálnej slovenskej rozvojovej spolupráci, posilniť medzikultúrny dialóg medzi žiakmi na Slovensku a v Keni a poskytnúť školám moderné metodické materiály približujúce kontinent Afriky bez stereotypov a mýtov.

V rámci projektu vznikne metodická príručka, doplnkový medzi-predmetový materiál, ktorý bude učiteľom a učiteľkám pomáhať integrovať globálne vzdelávanie do výučby. Príručka bude pozostávať z informačnej a metodickej časti, pričom obe budú obsahovo zamerané na tému – Afrika – mýty a fakty.
Projekt zároveň ponúka stredným školám na Slovensku interaktívne sa zapojiť do dvoch ústredných aktivít – nadviazanie dlhodobej družobnej spolupráce so strednou školou v Keni a absolvovanie on-line video besedy s terénnym pracovníkom v Keni počas vyučovacej hodiny.

Viac informácií môžu záujemcovia získať TU

V rámci projektu ponúkneme učiteľom a učiteľkám podporu vo forme manuálu organizovania video-besied, a tiež vyškolíme učiteľov a učiteľky, ktorí sa budú zúčastňovať družobnej spolupráce so strednými školami v Keni. Nemenej dôležitou aktivitou projektu je prieskum kvality a dopadu realizovaný pred a na konci projektu s cieľom zhodnotiť efektívnosť práce a reálny dopad na žiakov.

KONTAKTNÁ OSOBA:
Juraj Jančovič
E-mail: jancovic@clovekvohrozeni.sk

Projekt, ktorý trvá 18 mesiacov vznikol s finančnou podporou SlovakAid.