Prejsť na hlávný obsah
04 dec 2014

Školy v Nakuru opäť súťažili

Koncom novembra sa uskutočnilo 2. kolo súťaže medzi kenskými školami, ktoré sú zapojené do projektu „Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými učilišťami v kraji Nakuru“. Rovnako ako v predchádzajúcom kole si prvú cenu odniesli študenti z odborného učilišťa Cheptuech.

Prostredníctvom projektu, ktorý od augusta minulého roku realizujeme v spolupráci s našim lokálnym partnerom NECOFA (Network on Ecofarming in Africa) na 7 odborných učilištiach v kraji Nakuru, si študenti osvojili nové a efektívne techniky farmárčenia a spracovania potravinovej produkcie. Svoje skúsenosti navyše odovzdávajú miestnym komunitám a drobným farmárom, aby tak čo najviac využili poľnohospodársky potenciál kraja.

FOTO 1

FOTO 1 – Súčasťou programu bola aj prezentácia školskej záhrady, chovnej stanice a zariadení na spracovanie potravinových výrobkov hosťujúceho učilišťa – Subukia.

Okrem členov 7 poľnohospodárskych klubov, ich patrónov a učiteľov, sa súťaže zúčastnili aj zástupcovia krajskej samosprávy, Josephine Njuguna a Job Matoke. Boli spokojní s pozitívnymi výsledkami projektu a vyjadrili vďačnosť za pozornosť venovanú mládeži, ktorá je dôležitým katalyzátorom spoločenských zmien.

V rámci súťaže sa posudzovala úroveň poľnohospodárskych klubov, stav záhrad, chovných staníc a zariadení na spracovanie potravinových výrobkov, ale aj prezentačné a marketingové schopnosti študentov, či ich participácia pri šírení poznatkov medzi okolitými farmármi a komunitami.

Víťazom súťaže sa po druhýkrát stali študenti z Cheptuech. Hodnotitelia ocenili najmä proaktívny prístup členov jeho poľnohospodárskeho klubu. „Keď navštívime Cheptuech, študenti nikdy nečakajú na inštrukcie patrónov či učiteľa, a automaticky nás sami zavedú do záhrady a spravia nám prehliadku.“ zhodnotila Jane Karanja z partnerskej organizácie NECOFA.

FOTO 2

FOTO 2 – Víťazom súťaže je opäť učilište Cheptuech. Cenu im odovzdala zástupkyňa krajskej samosprávy zodpovedná za starostlivosť o mládež, Josephine Njuguna.

Hlavnému organizátorovi súťaže, Subukii, sa v tomto kole podarilo postúpiť na 2. miesto. Bronzový pohár si odnieslo Njoro, ktoré za posledné mesiace zaznamenalo veľký pokrok, najmä čo sa týka rozšírenia demonštračnej záhrady a chovu králikov, čo prispelo k celkovému zvýšeniu výnosov z poľnohospodárskej činnosti školy.

Študenti víťazných škôl boli pozitívne hodnotení aj z hľadiska schopnosti sprostredkovať nadobudnuté poznatky miestnym farmárom prostredníctvom školení, dní otvorených dverí či rôznych verejných fór. O tom, že efektívne prispievajú k šíreniu pozitívnych dopadov projektu svedčí aj ich účasť na štvrtkovej poľnohospodárskej výstave v meste Nakuru, kde sa s účastníkmi podelili o svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti pestovania plodín, chovu zvery či spracovania potravinovej produkcie.

FOTO 3

FOTO 3 – Účasť študentov z Cheptuech a Njoro na poľnohospodárskej výstave v Nakuru.

Popri súťažiach by mali byť ďalším zdrojom motivácie škôl aj aktivity spojené s marketingom a predajom spracovanej produkcie, na ktoré sa v najbližších mesiacoch zameriame.

Projekt „Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými učilišťami v kraji Nakuru“ realizuje občianske združenie Človek v ohrození z prostriedkov SlovakAid. LOGO slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie