Prejsť na hlávný obsah
02 jún 2010

Projekt Watch and Change – Jeden svet na školách (2008 – 2011)

Cieľom projektu je poskytnúť školám dokumentárne filmy, informácie a aktivity k témam, ktoré vedú mladých ľudí k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti a upriamujú pozornosť na dianie v krajinách globálneho juhu. Zároveň s našou podporou nabádajú žiakov a žiačky vo veku 15-19 rokov ku kritickému mysleniu, otvorenej diskusii, formovaniu vlastných názorov, rozširovaniu sociálneho a kultúrneho povedomia, prepájaniu súvislostí, uvedomeniu si príčin a dôsledkov javov a problémov, k empatii a zodpovednosti.

To všetko sú ciele, ktoré sa ťažko dosahujú tradičnou formou vzdelávania, či frontálnymi prednáškami. Preto využívame moderné metódy, ako sú dokumentárne filmy, interaktívne aktivity, integrované a projektové vyučovanie. Sú to metódy, ktoré stále nie sú na slovenských školách dostatočne etablované. So zvyšujúcou sa konkurenciou medzi školami, reformou školstva a najmä dynamicky sa meniacimi požiadavkami samotných žiakov/žiačok si i sami pedagógovia/pedagogičky uvedomujú potrebu zmeny obsahu a formy doterajšieho vzdelávania.

Hlavné projektové aktivity

Metodické materiály

Jeden svet na školách III. metodická príručka spolu so setom šiestich filmov vyšla v máji 2009. V príručke sa venujeme témam HIV/AIDS, deti ulice, demokracia, rozvojová spolupráca, nášľapné míny, presun výroby do rozvojových krajín, zodpovedné spotrebiteľské správanie.

Anotácie filmov, ktoré ponúkame v rámci metodického balíka

Jeden svet na školách III., druhá časť – pokračovanie metodického balíka vyšlo v auguste 2010 a obsahuje okrem príručky aj veľkú rozvojovú mapu Afriky a ďalšie štyri filmy. Prezentuje témy ako sú konflikty v krajinách subsaharskej Afriky, postavenie žien v politike, kultúra chudoby, medzináboženský dialóg, manipulácia a propaganda v dokumentárnych filmoch.

Anotácie filmov, ktoré ponúkame v rámci 2. časti metodického balíka

 

Vzdelávanie

Školenia pre učiteľky a učiteľov ich cieľom je predstaviť metódy práce, s využívaním dokumentárneho filmu a iných audiovizuálnych techník, vyskúšať si niektoré interaktívne aktivity z našich príručiek a implementovať inovatívny obsah a formu vzdelávania do výučby na stredných školách.

10.-12.9.2010/Zázrivá/ 20 účastníčok a účastníkov

Školenie s názvom Využitie dokumentárneho filmu vo vyučovaní viedli lektori Alexander Plencner a Peter Bestvina. Cieľom školenia bolo predstaviť možnosti využitia dokumentu vo vyučovaní, upozorniť na prvky manipulácie a propagandy vo filme, ukázať aktivity na analýzu filmu a prácu s emóciami, ktoré film vyvolá. Príručka na stiahnutie

Ostatné školenia:

S našimi metódami práce zoznamujeme aj budúce učiteľky a učiteľov vďaka spolupráci s katedrou občianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Možnosti využitia dokumentárneho filmu vo vyučovaní sme predstavovali v rámci kratších workshopov, ktorých sa zúčastnilo spolu 44 účastníčok a účastníkov.

 

Mediatéka

Okrem filmových klubov majú 37 titulov z mediatéky k dispozícii na zapožičanie aj učiteľky a učitelia zapojený do projektu.

 

Premietania pre školy

Premietania dokumentárnych filmov pre školy už tradične realizujeme počas medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Prebiehajú v dopoludňajších hodinách a sú doplnené aj o diskusie s hosťami a sprievodné aktivity.

  • Žilina: 591 žiačok a žiakov
  • Tvrdošín: 214 žiačok a žiakov
  • Strážky: 565 žiačok a žiakov
  • Prievidza: 1157 žiačok a žiakov
  • Čadca: 1227 žiačok a žiakov

 

Súťaž námetov na sociálny spot

V apríli 2010 sme vyhlásili súťaž námetov na sociálny spot „Čo na nich vidíš“ určenú pre stredoškolákov a stredoškoláčky. Čítajte viac a prečítajte si víťazný námet.

 

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, obráťte sa na:

Katarína Probstová – koordinátorka projektu Watch and Change

Tel.: 02/5542 2254

E-mail: probstova@clovekvohrozeni.sk


Projekt je podporený zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovaný programom SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie