Prejsť na hlávný obsah
06 feb 2019

Program pre zamestnávanie Rómov premieňa celé komunity

Pre Rómov z vylúčených oblastí je nájdenie a udržanie zamestnania nepredstaviteľne ťažké. Práca pritom pre nich znamená nádej na výrazne lepší život. Človek v ohrození preto spustil inovatívny program zamestnávania, ktorého výsledkom je už 40 zamestnaných.

V spolupráci so spoločnosťou Stiga Slovakia sa neziskovej organizácii Človek v ohrození podarilo v priebehu jedného roka zamestnať 40 Rómov z vylúčených komunít. Pre niektorých z nich je to po mnohých rokoch prvá legálna práca.

„Stabilné zamestnanie znamená pre ľudí z vylúčených komunít pravidelný príjem a tým aj lepšiu životnú úroveň a vyslobodenie sa zo špirály dlhov,“ vysvetľuje vedúci programov sociálnej integrácie Peter Adam. Projekt Človeka v ohrození je v súčasnosti na Slovensku jedinečný a inovatívny. Spolupracuje priamo so zamestnávateľom a snaží sa o dlhodobú udržateľnosť.

Zamestnaniu predchádza príprava

„Pred nástupom do zamestnania prebiehajú s vybranými uchádzačmi prípravné školenia na ktorých si klienti zlepšujú zručnosti potrebné na výkon zamestnania,“ vysvetľuje postup Peter Adam. Sociálne pracovníčky sprevádzajú klientov na jednotlivé pohovory a sú s nimi v kontakte aj po nástupe do práce.

Úloha sociálnych pracovníčok pokračuje aj po nástupe do zamestnania. Od riešenia bežných problémov, ktoré na pracovisku môžu vzniknúť, cez motiváciu k udržaniu si zamestnania až po scitlivovanie riadiacich pracovníkov. „So zamestnávateľom sme tiež pracovali na senzitizačnom vzdelávaní riadiacich pracovníkov, ktorí pracujú s vylúčenými Rómami priamo vo výrobe,“ hovorí Peter Adam.

Sociálni pracovníci vo vylúčených komunitách, kde má Človek v ohrození 5 komunitných centier, okrem samotného získania zamestnania kontinuálne pomáhajú aj s celkovou situáciou celých rodín a komunít. Či už ide o zlepšenie úrovne bývania, vzdelávanie detí, až po zlepšenie finančnej gramotnosti a oddlžovanie.

zamestnavanie Romov
Projekt Človeka v ohrození je v súčasnosti na Slovensku jedinečný a inovatívny.

Program mení postoje obyvateľov

Program Človeka v ohrození berie do úvahy potreby konkrétneho zamestnávateľa. V úvodnej fáze to bola práve firma Stiga Slovakia, ktorá v Poprade-Matejovciach vyrába kosačky. Spoločnosť sa stala prvým partnerom projektu a dnes už zamestnáva 40 Rómov z vylúčených komunít.

Program je ale aplikovateľný na hocijakú firmu a Človek v ohrození chce po úspešnom prvom roku spolupráce postupne rozšíriť. „Momentálne komunikujeme s ďalšími firmami, aby sa zapojili do podobného modelu zamestnávania vylúčených Rómov na Slovensku,“ vysvetľuje Peter Adam.

Účastníci programu s pomocou sociálnych pracovníčok objavujú svoje talenty a rozvíjajú potenciál, o ktorom dovtedy ani nevedeli. Verejnosť pritom tiež vníma pozitívnu zmenu a nabúravajú sa predsudky o tom, že Rómovia nechcú pracovať. „Do programu sa často zapájajú viacerí členovia rodiny čím sa výrazne zvyšuje životná úroveň celej domácnosti aj komunity,“ vysvetľuje Peter Adam.

Vďaka úspešne zamestnaným má program čoraz viac záujemcov. Účastníci zdieľajú svoje skúsenosti a motivujú tak ďalších vo svojom okolí, aby prekonali predsudky a strach. „Vďaka práci organizácie sme v lokalitách kde bola v minulosti takmer 100-percentná nezamestnanosť svedkami premeny celej komunity, ktorá sa stáva sebavedomejšou, samostatnejšou a ktorá zvyšuje svoj spoločenský status a kvalitu života,“ dodáva na záver Peter Adam.

Prečítajte si rozhovor s Máriou Lichvárovou z Komunitného centra Kojatice. 

Tags: , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie