Prejsť na hlávný obsah
08 feb 2018

Projekt Kariérne poradenstvo pomáha mladým rozhodnúť sa, ako využiť svoj talent

Od júla 2017 sa v komunitných centrách našej organizácie realizuje projekt Kariérne poradenstvo. Tento projekt obohacuje službu komunitných centier o atraktívne aktivity, ktoré motivujú deti a mládež k väčšej účasti na rozhodovaní, čím by sa chceli v budúcnosti živiť.

Prostredníctvom pravidelných stretnutí s mládežníkmi zo sociálne slabšieho prostredia, z rómskych komunít, a cez zážitkové aktivity sa snažíme posilňovať ich zručnosti a zvyšovať ich motiváciu k štúdiu na strednej škole. Zároveň chceme pravidelnými stretnutiami a možnosťou vzájomného zdieľania skúseností podporiť pracovníkov z komunitných centier, kariérnych poradcov, ktorí s týmito mládežníkmi pracujú. Výsledkom bude zhromaždenie informácii v podobe podpornej metodiky ku kariérnemu poradenstvu, kde budú zhrnuté realizované aktivity, odporúčania a návody práce s vybranou skupinou, ktoré radi poskytneme aj iným pracovníkom s mládežou.

Od júla sa v komunitných centrách uskutočnili desiatky stretnutí s mladými ľuďmi, motivačné rozhovory, spoznávanie povolaní s ľuďmi, ktorí sa venujú konkrétnym činnostiam. Deti mali možnosť vyskúšať si niektoré povolania, pozrieť ako to vyzerá na pracoviskách a urobiť si predstavu o tom, čo ich možno v budúcnosti čaká.

Projekt končí v marci 2018 a my veríme, že mnohým z našich mladých ľudí pomohol rozhodnúť sa, čomu by sa chceli v živote venovať a ako využijú talenty a zručností, ktoré nepochybne majú.

 

Projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie