Prejsť na hlávný obsah
14 dec 2020

Nová metodika pomôže pri práci s klientami v náročnej finančnej situácii

Pani Zdenka prišla do poradne s tým, či by sa pre ňu nenašla nejaká práca. Pôsobila strhane a podvyživene, trápili ju silné bolesti, v noci nemohla spávať. Starala sa o svoju starnúcu mamu a vypomáhala aj dcére. Vďaka poradkyni sa jej situácia neporovnateľne zmenila.

Ukázalo sa, že útla pani Zdenka pôvodne robila ťažkú prácu na píle. Odišla však odtiaľ, pretože jej na plat siahol exekútor. Poradkyňa zistila, že kým bola pani Zdenka ešte zamestnaná, vzala si v banke úver, aby splácala dcérin dlh. Dcéra má päť detí a manžela, ktorý je zdravotne znevýhodnený, má nízke vzdelanie a nevie sa zamestnať.

Pani Zdenka postupne splatila časť pôžičky banke zo svojho platu. Keď sa však jej dcéra znovu ocitla vo finančnej tiesni, rozhodla sa radšej prispievať jej. Takto sa pani Zdenka postupne dostala do exekúcie a prestala pracovať. Kým sa napokon rozhodla pre osobný bankrot, dlhšie váhala. V prostredí, z ktorého pochádza, si tým zatiaľ ešte nikto neprešiel. Pomohlo jej ale to, že dlhé roky pozná činnosť poradne a vie, že jej môže veriť.

V spolupráci s poradkyňou kontaktovali Centrum právnej pomoci, vybavili všetko potrebné a napokon sa pre pani Zdenku podarilo schváliť žiadosť o osobný bankrot. Vrátila sa na svoju pracovnú pozíciu na píle, kde s ňou mali už predtým dobrú skúsenosť. Pani Zdenka sa teraz aj vďaka osobnému bankrotu, poradenskej pomoci, ale najmä vlastnej ochote zmeniť svoju nepriaznivú životnú situáciu, opäť zaradila do bežného života.

Krajné riešenie, ktoré však pomáha ľuďom v krajnej núdzi

Osobný bankrot je pomerne jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa môžeme zbaviť svojich dlhov a začať od nuly. Môže si oň požiadať každá fyzická osoba, ktorá nie je schopná splácať svoje záväzky. Zbankrotovať môže dokonca aj človek, ktorý nič nevlastní, musí mať však poctivý zámer a splniť ďalšie podmienky. Na Slovensku je téma osobných bankrotov pomerne nová. Formálne v zákone existovala, ale kvôli prísnemu nastaveniu sa takmer nevyužívala. Prelomovým sa stal marec 2017, keď sa novelou zákona uvoľnili podmienky. Momentálne prechádza osobným bankrotom niekoľko tisíc ľudí ročne.

Je to krajné riešenie, mnoho ľudí sa však nachádza v situácii, kedy inú možnosť nemajú. V našich komunitných centrách pracujeme aj s klientami, ktorí sú výrazne zadlžení. Častokrát je to dôsledok nepriaznivých životných podmienok, nízkej finančnej gramotnosti, či dlhodobej nezamestnanosti. Hlavným cieľom našej práce je poskytnúť im šancu na lepší život, a preto sa im snažíme ukázať aj to, ako môžu riešiť svoje finančné ťažkosti.

V prieskume medzi sociálnymi pracovníkmi sme však zistili, že veľa z nich s témou osobného bankrotu iba začína. Rozhodli sme sa preto vypracovať metodiku, ktorá by im pomohla zorientovať sa v tom, ako svojim klientom čo najúčinnejšie pomôcť.

Účinná pomôcka pre sociálnych pracovníkov

Príručka s názvom Metodika pre prácu s oddlžovaním klientov v oblasti osobného bankrotu mala pôvodne slúžiť pracovníkom komunitných centier, ktorí pracujú hlavne, hoci nie výhradne s klientami z marginalizovaných rómskych komunít. Preto zahŕňa aj špecifiká práce v tomto prostredí.

Osobný bankrot sa však môže týkať každého, kto splní podmienky. Je preto vhodná aj pre ďalšie organizácie, ktoré na Slovensku pracujú so zadlženými klientami.

Ako sme ju tvorili

Pri tvorbe metodiky sme sa opierali hlavne o líniu Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorého štvrtá časť sa venuje Oddlženiu (zákon nepozná pojem osobný bankrot, v bežnej reči sa tým myslí proces oddlženia). Dôležitým zdrojom informácií bolo aj Centrum právnej pomoci, jediná inštitúcia na Slovensku, cez ktorú je možné podať žiadosť o osobný bankrot.

Vychádzali sme aj z odborných článkov, ale hlavne z našej práce v komunitných centrách. Do metodiky sme vložili naše skúsenosti s klientami v piatich centrách v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Snažili sme sa odpovedať na niektoré praktické otázky, ako napríklad, či sa klientovi oplatí do bankrotu ísť, alebo na čo ho treba vopred a po ukončení procesu upozorniť.

Ďalšie témy, ktoré v metodike nájdete

Zamerali sme sa napríklad aj na tieto oblasti:

Metodika vznikla v rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie