Prejsť na hlávný obsah
27 mar 2020

Koronavírus a naše projekty v zahraničí

Posledné týždne vás informujeme najmä o našich aktivitách na Slovensku, no koronavírus samozrejme ovplyvnil aj našu prácu v zahraničí. Aktuálna celosvetová pandémia zasiahla všetky naše aktivity a my sme sa v každej krajine prispôsobili novej situácii.

Človek v ohrození momentálne pôsobí v siedmich krajinách – rozvojové aktivity realizujeme v Moldavsku a v Albánsku, humanitárnu pomoc v Libanone a na Ukrajine a ľudskoprávne projekty máme na Kube, v Mjanmarsku a na Filipínach.

V zahraničí máme v týchto dňoch dve terénne pracovníčky, konkrétne v Moldavsku a Libanone. Podobne, ako väčšina z nás, teraz pracujú zo svojich príbytkov a dodržiavajú bezpečnostné nariadenia.

Podobné je to aj v prípade aktivít. Tie, ktoré si vyžadujú fyzické stretnutia väčších skupín, presúvame na neskôr. Ostatné sme nahradili online stretnutiami. V Moldavsku sme napríklad odsunuli plánovanú študijnú cestu z Moldavska na Slovensko a pokračujeme najmä v prípravách rôznych materiálov a v online konzultáciách.

Učiť sa dá aj cez WhatsApp a cez rodičov

V libanonskom meste Tripolis pracujeme s viac ako 220 deťmi a mladými, ktorí donedávna pravidelne navštevovali naše vzdelávacie centrum. Nachádzali v ňom bezpečné prostredie, v ktorom naše kolegyne a kolegovia podporovali ich vzdelávanie a šance na lepšiu budúcnosť.

Z bezpečnostných dôvodov sme centrum museli uzavrieť. Chceme ale deti a mladých aj naďalej podporovať a v týchto dňoch preto pripravujeme prechod do online výučby, čo vôbec nie je jednoduché. Chudobné rodiny miestnych obyvateľov a utečencov, s ktorými pracujeme, totiž žijú v náročných podmienkach. Ale my sa vynájdeme.

Výučba detí bude možná cez telefonické spojenie a cez WhatsApp komunikáciu s rodičmi. Využívať na to budeme naše vlastné podklady aj učebné materiály, ktoré plánuje libanonské ministerstvo školstva distribuovať cez televíziu a rádio.

Plánujeme tiež zriadiť „hotline“, čiže krízovú telefónnu linku. Obyvatelia z oblasti, v ktorej pomáhame, na ňu budú môcť volať s otázkami o víruse, hygiene aj výučbe. Budú na nej môcť nahlasovať aj znepokojujúce podnety, ako napríklad domáce násilie. V takýchto prípadoch ich budeme prepájať so špecializovanými inštitúciami a organizáciami, ktoré môžu pomôcť.

Fotografia zo začiatku marca, kedy sme naše kolegyne a kolegov v centre pripravovali na budúce bezpečnostné opatrenia.

Naša psychologička musela dočasne pozastaviť svoju činnosť, no veríme, že v letných mesiacoch ju bude môcť obnoviť. Dovtedy si ale udržiava databázu detí, mládeže a ich príbuzných, ktorí potrebujú jej podporu.

Odborné kurzy pre mládež, kde ich učíme rôznym povolaniam, bohužiaľ nemôžu prebiehať online, lebo si vyžadujú fyzickú prax a prítomnosť. Po skončení tejto krízovej situácie v nich ale budeme pokračovať a budú sa môcť zintenzívniť (napríklad skrátiť na 1,5 mesiaca).

Seniori na Ukrajine

Na Ukrajine je situácia iná ako v Libanone. Od polovice marca sú v oblasti, kde pôsobíme, povinné karanténne opatrenia. Museli sme preto obmeniť spôsob našej práce a naši miestni sociálni pracovníci sú s mnohými rodinami, ktorým pomáhame, v kontakte najmä cez telefón.

Fyzické navštevovanie rodín sme pozastavili, s výnimkou ľudí, ktorí sú v najväčšej núdzi alebo sú imobilní a odkázaní na fyzickú pomoc našich opatrovateľov a opatrovateliek. V okolí Mariupoľu totiž pracujeme najmä so starými a chorými ľuďmi, ktorí žili v určitej forme izolácie aj pred rozšírením vírusu a najmä žijú vo veľkej chudobe.

Naši sociálni pracovníci a pracovníčky preto aj naďalej pokračujú v každodenných návštevách ich príbytkov. Prinášajú im hygienické pomôcky, potraviny a pomáhajú im s tým, čo práve potrebujú.

Kladieme pritom veľký dôraz na ochranu seniorov, s ktorými pracujeme, ako aj našich pracovníkov. Aj na Ukrajine, podobne ako na Slovensku, preto zháňame a zabezpečujeme ochranné pomôcky, ako sú rúška, rukavice a dezinfekčné prostriedky.

Naše miestne opatrovateľky a opatrovatelia prinášajú seniorom hygienické pomôcky, potraviny a pomáhajú im s tým, čo práve potrebujú.

Mnohí ľudia, ktorým na Ukrajine pomáhame, sú vystrašení. Bežná miestna doprava prestala fungovať a mnohé sa v priebehu niekoľkých dní zmenilo.

Zachovať chladnú hlavu

Hlavným princípom vo všetkých našich projektoch je však postupovať s chladnou hlavou a mať jasný krízový plán, ktorý priebežne aktualizujeme podľa okolností. Aj preto vo väčšine lokalít, kde pôsobíme, upokojujeme ľudí, zabraňujeme šíreniu paniky a informujeme o hygiene a opatreniach proti šíreniu vírusu.

Na Kube, v Mjanmarsku a na Filipínach, ako aj v Albánsku pracujeme v podobnom režime. Pokiaľ je to možné, tak naši spolupracovníci pracujú z domu. Aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť, odsúvame na neskôr a tie ostatné, spolu s konzultáciami, realizujeme na diaľku.

A hľadáme spôsoby, ako byť užitoční aj v tejto novej, krízovej situácii. Každá krajina je iná, situácie aj komunity, s ktorými pracujeme, sa odlišujú, no my každý deň nachádzame nové spôsoby ako sa prispôsobiť.

Spoločne to zvládneme!

Za podporu pri realizácii zahraničných projektov ďakujeme SlovakAid. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie