Prejsť na hlávný obsah
15 apr 2014

Globálne vzdelávanie vysúkate z rukáva


GV-ilustracna-foto-banner

Nová príručka

Pre lepšie pochopenie globálneho vzdelávania sme vydali novú publikáciu s názvom „Koncept globálneho vzdelávania“. 

Je to stručná informatívna príručka pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o globálne vzdelávanie nielen v prostredí škôl. Príručka má 24 strán a slovenskí i zahraniční autori v nej predstavujú globálne vzdelávanie zrozumiteľne, a čo najjednoduchším spôsobom. Využiteľná je pre všetkých, ktorí uskutočňujú vzdelávacie aktivity vo formálnom, ale i neformálnom vzdelávaní. Okrem iného v nej uvádzame príklady, ako možno začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania vybraných predmetov na stredných školách.

Elektronická verzia publikácie na stiahnutie

V prípade záujmu o tlačenú verziu publikácie prosím vyplňte online návratku

Publikáciu zasielame bezplatne.

Testovanie aktivít

V súčasnosti pripravujeme sériu piatich metodických príručiek globálneho vzdelávania pre stredné školy, pre predmety občianska náuka, geografia, dejepis, anglický jazyk a umenie a kultúra. Tie pripravujeme spolu s vybranými učiteľmi tak, aby reflektovali na súčasný Štátny vzdelávací program a zároveň využívajú metódy, ciele a obsah globálneho vzdelávania.
Na konci školského roka 2013/14 a začiatku školského roka 2014/15 uskutočníme testovanie aktivít, ktoré budú súčasťou príručiek. Testovanie priamo na školách a spätná väzba od učiteľov i žiakov nám pomôže upraviť aktivity tak, aby boli atraktívnejšie a lepšie pripravené pre potreby slovenských škôl.

Mená učiteliek a učiteľov, ktorí budú jednu alebo viac aktivít testovať na svojej škole, uvedieme v pripravovaných publikáciách.

V prípade (aj nezáväzného) záujmu o testovanie na Vašej škole nás, prosím, kontaktujte mailom na – zajac@clovekvohrozeni.sk.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie