Finančná výpomoc verejným inštitúciám na Hornej Nitre

M. Sýkora, august 2010, SR: Distribúcia pomoci na Hornej Nitre6. septembra 2010 – Spolu s organizáciami Slovenská katolícka charita, Člověk v tísni – Slovensko a Konferencia biskupov Slovenska sme podporili aj verejné budovy na Hornej Nitre. Na základe podkladov od terénnych pracovníkov išlo o podporu 9 inštitúcií v celkovej výške priamej finančnej pomoci 28 000 € (čiastka bola hradená zo zbierok jednotlivých organizácií). Pozrite si video o našej pomoci a čítajte viac o pokračujúcej fáze urgentnej humanitárnej pomoci