Prejsť na hlávný obsah
28 feb 2017

Budúci učitelia pre dnešný svet: Konferencia o tom, ako učiť pre budúcnosť

Ako vytvoriť z fakulty podnetné miesto, ktoré sa prispôsobuje aktuálnym trendom? Ako by mohlo vyzerať štúdium na vysokej škole v 21. storočí? A sú vôbec univerzity schopné reagovať na rýchlo sa meniaci svet?

Aj o tom bude konferencia BUDÚCI UČITELIA PRE DNEŠNÝ SVET.

„Náš svet sa neustále mení, zrýchľuje sa a zmenšuje. Na tento fakt by mali vysoké školy pri príprave budúcich učiteľov reagovať,“ hovorí Juraj Jančovič, koordinátor Sekcie globálneho vzdelávania v Človeku v ohrození. Úloha učiteľa sa podľa jeho slov v dnešnej dobe výrazne mení, čo je ovplyvnené napríklad novými prístupmi k informáciám a technológiám.

„Je potrebné sa v záplave týchto informácií vyznať , dávať si ich do súvislostí, osvojovať nové zručnosti a včas reagovať na zmeny. Toto sú len niektoré výzvy, ktoré treba zohľadniť aj pri príprave budúcich učiteľov. Spôsoby, ako sa s tým vysporiadať, sa dozviete aj na našej konferencii,“ dodáva Juraj.

O stratégiách, ktoré majú potenciál zlepšovať slovenské školstvo, príde na konferenciu porozprávať docent Ivan Pavlov.

V panelovej diskusii sa zase budeme na tému pozerať z rôznych perspektív – z pohľadu vysokoškolskej pedagogičky, študenta, odborníka na vzdelávanie, ktorý pôsobí mimo akademickej sféry i učiteľky z praxe.

O tom, ako začali vzdelávanie meniť zdola českí študenti, povedia viac z iniciatívy Otevřeno. Aktivita sa od študentov Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne už rozširuje i do ďalších kútov krajiny.

Kritické myslenie, pedagogické zručnosti či mediálna gramotnosť – to budú témy, o ktorých sa bude diskutovať pri okrúhlych stoloch.

„Na konferencii rovnako predstavíme publikáciu, ktorá mapovala potreby v oblasti globálneho vzdelávania na piatich vysokých školách pedagogických smerov na Slovensku,“ dopĺňa Juraj.

Konferencia je určená nielen pre študentov a učiteľov z vysokých škôl pedagogických smerov a ľudí zaoberajúcich sa oblasťou vzdelávania, ale pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

 Bude sa konať 23. marca 2017 v priestoroch Connect Olive v Bratislave.

CVO_buduci_ucitelia_plagat_A4_WEB

HARMONOGRAM  KONFERENCIE:

9:00 – 9:30 Registrácia

9:30 – 10:00 Privítanie

10:00 – 10:50  Aké stratégie majú potenciál zlepšovať slovenské učiteľstvo? (prednáška s diskusiou)

10:50 – 11:10  Prestávka

11:10 – 12:30  Sú VŠ schopné pri príprave budúcich učiteľov reagovať na rýchlo sa meniaci svet? (panelová diskusia)

12:30 – 14:00 Obed

14:00 – 15:00  Kompetencie, ktoré stojí za to rozvíjať (okrúhle stoly)

15:00 – 16:00 – Zhrnutie okrúhlych stolov, predstavenie publikácie, záver

 

Konferencia je bezplatná. Môžete sa na ňu prihlásiť vyplnením formulára najneskôr do 14.3.2017.

Počas konferencie bude zabezpečený obed a občerstvenie.

V prípade potreby uhradíme cestovné náklady a zabezpečíme ubytovanie – počet ciest a miest, ktoré vieme uhradiť je však limitovaný.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Terezu Huczalovú na: tereza.huczalova@clovekvohrozeni.sk alebo telefonicky na 02/55422254.

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu Budúci učitelia pre dnešný svet a je finančne podporená SlovakAid.

slovak_aid_original_siroke_4

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie