Prejsť na hlávný obsah
17 aug 2022

Ženy sú pokojnejšie a lepšie premýšľajú. Ako ovplyvňuje komunitu ženská skupina vo Sveržove?

Už tri roky fungujú vo Sveržove biblická ženská skupina. Ženám z komunity pomáha s osobnostným rozvojom, dodáva im pocit spolupatričnosti a zároveň priestor, kde môžu vyjadriť svoje pocity, strasti i radosti. „Stále sme, a to je úžasné v rómskej komunite, že sa dokážu ľudia pravidelne stretávať,“ odpovedala Jarka Krukárová, garantka komunitného centra vo Sveržove, na otázku, čo ju najviac teší.  

Vo Sveržove sa stretávajú dve skupiny žien – mladšie a staršie. Do skupinky mladších žien patria 13- až 15-ročné mladé ženy. U žien z rómskych komunít je bežné, že sa sobášia už ako 16-ročné. Úlohou biblickej skupiny je preto okrem iného ukázať im, že v takom mladom veku majú množstvo iných možností. Práve mladšie ženy sa napríklad rozhodli venovať kaviarni, ktorú nazvali „kávičkáreň“. Raz za mesiac premenia komunitné centrum na miesto, kde si dobrú kávu budú môcť vychutnať ľudia z komunity, ale aj mimo nej, rovnako ako starší či mladší. „V kávičkárni sa tak na neutrálnom priestore prepoja generácie, ale aj ľudia z rôznych prostredí. Stretnú sa na mieste, ktoré nie je ovplyvnené komunitou,“ vysvetlila Jarka. V kávičkárni budú dokonca organizovať rôzne debaty a rozhovory.

Ženy majú vďaka biblickým stretnutiam možnosť osobnostne, no aj spoločensky rásť. „Posúvajú sa vo vyjadrovaní a hlavne vo vzťahoch medzi sebou, je to neobvyklé, aby ženy spolu takto fungovali, ale tu sa majú rady. Nehovorím, že sa neposúdia, ale miernejšie,“ povedala Jarka. Progres bol citeľný napríklad počas letného tábora, ktorý sa konal v posledný júlový týždeň. Ženy z komunity celkom samy pripravili celotýždňové menu, každý deň varili a spoločne zabezpečovali občerstvenie.

Ženy sa na tábore postarali o občerstvenie

Počas štandardného stretnutia v biblickej skupine si ženy prečítajú buď príbeh z Biblie, alebo verš, nad ktorým sa následne zamýšľajú a pokúšajú ho aplikovať do života. Obvykle nasleduje zdieľanie starostí a radostí, s ktorými sa každá žena v kruhu ostatných podelí. Na záver sa spoločne pomodlia. Jarka oceňuje najmä to, že ženy spolu po troch rokoch fungovania skupiny dokážu tráviť voľný čas aj mimo oficiálnych stretnutí. „Vo voľnom čase si vedia zahrať volejbal, urobiť si kávu, už sú taká partia,“ priblížila Jarka.

Keď chodia do centra, sú iné

Ak sa aj v skupine vyskytnú problémy, ženy ich vždy riešia kolektívne a učia sa tak, že na každý problém existuje riešenie. Niekedy je podľa Jarkiných slov ťažké udržať skupinu v chode, no má to význam. Príkladom je aj pani Eva, ktorej sa vďaka individuálnym stretnutiam s Jarkou zmenil svet. „Mňa muž nikde nepúšťal, ale keď som sa vracala zo stretnutí, videl zmeny a povedal, že som iná. Potom už nemal problém zaviesť ma na stretnutia a aj keď som prišla o 2 ráno, nekričal, pretože videl, že som iná a spokojná. Povedal mi, že keď vidí, že som spokojná, je aj on spokojný,“ povedala pani Eva. Jej slová potvrdila aj Jarka, podľa ktorej viacerí muži vidia zmeny u svojich manželiek. „Keď chodia do centra, sú iné, rozmýšľajú inak – vďaka centru nie sú také výbušné, sú pokojnejšie, lepšie premýšľajú. Je to proces, ktorý je dlhodobý, musíme byť trpezliví a vytrvalí,“ dodala Jarka.

„Prichádzame tam s rôznymi povahami a návykmi a snažíme sa prijať jedna druhú, čo sa ženy musia naučiť, lebo to prirodzene nevedie – všetko to ide cez vieru, Boh nás takto stvoril, musíme sa preto rešpektovať,“

vysvetlila Jarka Krukarová, garantka komunitného centra vo Sveržove.

Biblické stretnutia pozitívne hodnotí aj pani Eva. V počiatkoch čelila pocitu samoty, pretože jej viere ostatné ženy nerozumeli. Postupne ju ale začali volať k sebe domov, kde si spoločne čítali verše. To sa ženám zapáčilo natoľko, že sa začali spoločne stretávať v našom komunitnom centre. „Teraz je to veľmi dobré, jedna druhú vieme podržať, už jedna druhú nevysmieva a neohovára, je to súdržné spolunažívanie. Oveľa ľahšie sa mi v komunite žije,“ dodala pani Eva.

Ženské podporné skupiny fungujú aj v našich ďalších komunitách: Roškoviach, Petrovanoch a Kojaticiach. Ich úlohou je dať ženám hlas: naučiť ich rozprávať o svojich pocitoch, posilniť spoločenské vzťahy a poskytnúť im priestor na osobnostný rast. Odborníčky v rámci skupín učia ženy aj o rodovej rovnosti. V prípade ženskej skupiny vo Sveržove sa tak deje napríklad prostredníctvom biblických príbehov a viery. „Na Slovensku je však predstava, že kresťanstvo a rodová rovnosť sa vylučujú. Že rodová rovnosť ohrozuje kresťanskú vieru, alebo že veriaci ľudia sú stereotypní a sú proti rodovej rovnosti. Ale aj ja sama som veriaca a rovnako Jarka, ako o tom rozpráva, darí sa jej to, čo je v kresťanstve posilňujúce, využiť na podporu žien a ich emancipáciu,“ povedala Monika Bosá, odborníčka zo združenia EsFem. Podľa jej slov je rodová rovnosť predovšetkým o tolerancii a o priestore pre niekoho druhého, čo sa s kresťanstvom nevylučuje.

Projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity, ktorý bol podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, realizujeme spolu s EsFem a Vyrovnávanie Šancí.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie