Prejsť na hlávný obsah
12 aug 2022

Predstavujeme naše ženské skupiny: Kojatice

„Vychádzam z toho, čo chcú robiť – keď chcú tvoriť, tak tvoríme. Snažím sa u nich rozvíjať to dobré, napríklad cez tvorivosť, aby získali zručnosti, lebo veľakrát ani netušia, čo vedia robiť. Je to pre nich tiež priestor na zameranie sa na seba, aby na chvíľu nemysleli na deti a svojich manželoch a aby zistili, že aj ony ako ženy sú hodnotné,“ povedala naša kolegyňa Zitka Šoltisová z komunitného centra v Kojaticiach.

Ženy sa v našom komunitnom centre v Kojaticiach stretávajú raz týždenne. V priebehu dvoch hodín sa venujú samy sebe, ale aj jedna druhej. „Naše ženy oslovila predovšetkým tvorivá činnosť. Pomocou nej v nich budujeme pracovné návyky, ako aj dobrý pocit z dokončenej práce. Podarilo sa nám vytvoriť krásne vianočné a veľkonočné dekorácie,“ povedala Zitka. Odborníčky z centra ženám tiež predstavili nové techniky tvorby, ako je decoupage na sklo alebo výroba vlastného mydla či látkovej gumičky do vlasov.

Okrem tvorivej činnosti sa u žien snažia rozvíjať aj slovnú zásobu a schopnosť vyjadrovať sa na rôzne témy. Naše kolegyne ich učia trpezlivosti a pomáhajú s trénovaním pamäte. V spolupráci s občianskym združením Vyrovnávanie šancí tiež rozoberajú rodičovské problémy, plánované tehotenstvo i ťažký život v osade. „Používame veľa didaktických hier a knižiek a povedzme aj ručných prác, ktoré sú však len podkladom, z ktorého vyplývajú témy, na ktoré sa začíname rozprávať. Niekedy je ťažko vysvetliť niektoré abstraktné pojmy, napríklad, že sa má niekto sústrediť. A pri týchto hrách a knižkách to vieme zmaterializovať,“ povedala Janka Urban, ktorá spolu s Editou Kovář vedie ženské skupiny v Kojaticiach a ďalších dvoch komunitných centrách.

Ženy sa počas stretnutí venujú rôznych činnostiam

Veľkú časť aktivít tvorí komunitná záhradka, na ktorej majú ženy navštevujúce centrum veľký prínos. Tento rok si samy vypestovali zo semienka priesady paradajok, o ktoré sa teraz starajú a úrodu si môžu zobrať domov. Aktivity v centre sú rôznorodé, aby mala každá zo žien príležitosť venovať sa tomu, čo ju baví. „Chodia k nám rôzne skupinky žien. Niektoré viac baví tvoriť, iné si chcú zahrať spoločenskú hru. Vždy majú možnosť výberu z aktivít. Na aktivitu môžu prísť aj s deťmi, o ktoré sa doma nemá kto postarať,“ priblížila Zitka.

Monika Bosá, odborníčka zo združenia EsFem, vysvetlila, že zámerom skupín nie je ženy nútiť do aktivít, ale dať im priestor na prebratie iniciatívy. Potvrdila to aj Janka Urban, podľa ktorej nie je cieľom odborníčok správne riešiť dopredu pripravené zadania, ale v spolupráci žien v skupine rozvinúť debatu na témy, ktoré ženy zaujímajú.

Pravidelné stretnutia nie sú prínosom len pre ženy, ale aj celú komunitu. „Je skvelé, že sa ženy vôbec stretnú a prejavujú záujem budovať niečo spoločne. V tejto komunite sa to doteraz nedialo, preto sme radi, že majú záujem,“ povedala Zitka. Na stretnutiach si tiež napríklad vzájomne vymieňajú informácie o slovenskej a rómskej kultúre, prostredníctvom ktorých sa ženy učia o živote mimo svojej komunity. Vďaka stretnutiam niektoré ženy dokonca prejavili záujem o prácu, a preto im odborníčky asistujú aj pri hľadaní zamestnania.

Ženské podporné skupiny fungujú aj v našich ďalších komunitách, napríklad v Roškovciach či Petrovanoch.

Projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity, ktorý bol podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, realizujeme spolu s EsFem a Vyrovnávanie Šancí.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie