Prejsť na hlávný obsah
20 jan 2021

Z roku 2020 sme vyšli silnejší. Čo všetko sa nám podarilo?

Oddelenie Globálneho vzdelávania a ľudských práv v Človeku v ohrození predstavuje svoju záverečnú správu za rok 2020.

Rok 2020 nášho oddelenia najlepšie definuje pojem reziliencia. Dokonale vystihuje náš prístup k výzvam, ktoré tento rok priniesol. Či už sa bavíme o často skloňovanom koronavíruse, o kvalite našej práce, spôsobe ako fungujeme na diaľku, metódach, ktoré využívame, alebo o dopadoch našej práce na cieľové skupiny, vieme s hrdosťou povedať, že sme sa s týmito výzvami nielen popasovali, ale dokonca vyšli z nich ešte silnejší ako predtým.

Viac ako na samotnú krízu sme sa sústredili na príležitosti, ktoré so sebou priniesla. To sa odrazilo pri podpore pedagogického a odborného personálu v regionálnom školstve, pri formovaní mediálneho prostredia, pri práci s mládežou, alebo pri masívnom zapojení verejnosti do spoločenských a ľudsko-právnych tém v rámci festivalu Jeden svet.

Adaptovali sme sa, menili sme naše aktivity, stratégie a metódy. A to všetko preto, aby sme aj naďalej mohli adresovať potreby ľudí, s ktorými pracujeme a umožnili tak porozumenie komplikovaného, navzájom prepojeného sveta v ktorom žijeme.

Celkovo naše aktivity v roku 2020 zasiahli viac ako 1 500 000 ľudí na Slovensku.

Učili sme (sa) v globálnych súvislostiach

Naše vzdelávacie publikácie v predmetoch slovenský jazyk, etická výchova a geografia si objednalo 1599 učiteľov a učiteliek. Na základe dát, ktoré v objednávkach vyplnili, príručky zasiahli 134 863 žiakov a žiačok na celom Slovensku. Ďalších 378 učiteľov a učiteliek si počas festivalu Jeden svet objednalo vzdelávacie materiály k práci s dokumentárnym filmom. Tie slúžili pre 43 230 žiakov a žiačok.

Pomohli sme zlepšiť kompetencie k učeniu 356 pedagogickým a odborným pracovníkom v témach chudoby, klimatickej zmeny, migrácie, ľudských práv, rodovej rovnosti či extrémizmu. Organizovali sme pre nich webináre, online tréningy, ale aj niekoľkomesačný kurz, ktorý kombinoval prezenčnú časť s e-learningom.

Naozaj sa mi páči, akým spôsobom je príručka koncipovaná, veľmi mi otvorila rozhľad a aj ja sama viem lepšie témy svojich hodín orientovať na zásadné spoločenské otázky, doposiaľ sa mi to nezdalo také jednoduché.

Učiteľka SŠ z východného Slovenska k príručke slovenského jazyka a literatúry.

Vzdelávacie materiály pre učiteľov je stále možné objednať si na tomto odkaze.

Umožnili sme vidieť svet medzi riadkami

V rámci iniciatívy Svet medzi riadkami, ktorá sa sústredí na prácu s novinármi a budúcimi novinármi, sme usporiadali 48 vzdelávacích workshopov a seminárov. Zúčastnilo sa ich 222 ľudí, ktorí majú, alebo budú mať možnosť pokrývať dôležité spoločenské témy nielen na Slovensku. Publikovali sme 4 vzdelávacie materiály, vrátane akademických textov, dokončili 2 analýzy pokrývajúce témy migrácie a klimatickej zmeny.

Článok, ktorý bol mojím výstupom, vo mne znova prebudil lásku k mojej práci a k ľudským príbehom. Som si viac vedomá toho, pre koho svoju robotu robím – pre ľudí, nie pre seba.

Absolventka predmetu Globálna rozvojová žurnalistika.

Aj v roku 2020 sme rozvíjali mediálne spolupráce, pričom za zmienku stojí predovšetkým dlhoročná spolupráca s Hospodárskymi novinami (HN Globálne a HN Global Academy), Ringier Axel Springer vydavateľstvom (Digital media campus) a Univerzitou Komenského v Bratislave. Podieľali sme sa na príprave mediálneho obsahu, ktorý čítali státisíce ľudí. Len v téme migrácie sme zasiahli 270 000 ľudí. K predmetom Globálna rozvojová žurnalistika a Globálne výzvy nielen pre žurnalistov sme vydali vlastné skriptá.

Letná škola riešila systémové nedostatky

Našim veľkým splneným snom bolo zrealizovanie prvého ročníka letnej školy pre mladých ľudí z celého Slovenska. Počas piatich dní sme vytvorili bezpečný priestor, v ktorom sa narušilo všadeprítomné vnímanie líderstva postaveného na individualizme. Sústredili sme sa na zviditeľnenie dôležitosti kolektívu a spolupráce pri riešení výziev, ktorým čelíme. Reč bola hlavne o klimatickej zmene, chudobe a migrácii. Prvého ročníka sa zúčastnilo 18 ľudí, ktorí položili fantastický základ do ďalších ročníkov.

Jeden svet priniesol do slovenských domácností dôležité témy

V poradí 21.ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet bol pekným príkladom, ako sa so zodpovedným prístupom a dobrým plánovaním dá využiť kríza ako príležitosť. Nechceli sme spraviť len online náhradu toho, čo sme robili 20 rokov. Rozhodli sme sa zorganizovať plnohodnotný online festival, ktorý osloví aj ľudí, ktorí bežne nenavštevujú kinosály. Podarilo sa nám to fantasticky.

Náš výber 43 dokumentárnych filmov zaznamenal 10 708 registrovaných pozretí, pričom odhadujeme, že skutočný počet divákov sa priblížil k číslu 30 000. Jeden svet ani tento rok nebol len o pozeraní filmov. Podarilo sa nám otvoriť náročné debaty o témach, ktoré dokumentárne filmy priniesli. Zorganizovali sme 34 sprievodných podujatí s 93 hosťami. Z nich bolo 16 debát, ktoré zaznamenali 110 000 videní. Do realizácie festivalu Jeden svet sme zapojili 63 partnerov. Až 28% divákov sa zúčastnilo festivalu Jeden svet prvýkrát.

Súčasťou festivalu bolo aj 9 online školských projekcií s debatami, ktorých sa zúčastnilo 2102 žiakov a žiačok z 54 škôl naprieč Slovenskom. Tí hosťom a hostkám debát položili 494 otázok cez platformu sli.do.

Keby ste sa ma pred mesiacom opýtali čo viem o Afganistane, vedela by som asi iba toľko, že tam žijú moslimovia. Teraz, potom čom videla dokument, mám pocit, že viem viac s tými ľuďmi súcitiť, viem byť viacej vďačná za to čo mám. Ďakujem našej škole za to, že sme dostali možnosť rozšíriť si obzory. A ďakujem, že žijeme v slobodnej krajine.

Žiačka Monika zo ZŠ v okrese Senec po sledovaní dokumentu a debaty k filmu Orchester z krajiny ticha.

Obnovili sme projekt komunitných premietaní dokumentárnych filmov, ktoré oslovili viac ako 500 ľudí. Jeden svet bol prítomný aj v regiónoch. V roku 2020 to boli napr. Košice a Lučenec.

Celú záverečnú správu z festivalu Jeden Svet nájdete na tomto odkaze.

Špeciálne spolupráce a aktivity

Koronavírus špeciál

Počas prvej vlny koronavírusu sme reagovali na akútny dopyt po domácom vzdelávaní a nové potreby pedagogického a odborného personálu. Pripravili sme vzdelávací koronavírus špeciál pre učiteľov. Na jednom mieste si tak našli veľké množstvo kvalitného vzdelávacieho obsahu využiteľného aj pre online výučbu. Do tohto špeciálu prispeli svojimi materiálmi aj organizácie Živica a Nadácia Milana Šimečku. Web bol odporúčaný aj Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (vrátane pedagogicko-organizačných pokynov).

Voľba 2050

Umelecko-vzdelávacia výstava Voľba 2050.world ukázala dôležitosť stabilného klimatického prostredia. Umelecky spracovala dva možné scenáre vývoja pre ľudstvo v kontexte klimatickej zmeny. Prvým z nich je vývoj založený na našom doterajšom prístupe. Druhý scenár predstavuje pozitívny vývoj, ktorý by vzal do úvahy odporúčania svetovej vedeckej komunity. Výstavu tvoria kresby, videá, objekty a dve časové osi vyobrazené v priestore. Súčasťou sú aj vzdelávacie materiály pre školy, ktoré vznikli aj v spolupráci s organizáciou EduDrama.

Výstava vznikla v spolupráci s iniciatívou Nestrácajme čas a Nadáciou Cvernovka.

Umožňujeme filmárom vnímať migráciu bez stereotypov

V spolupráci s UNHCR a Filmovou fakultou VŠMU sme pripravili ročný workshop pre študentov dokumentárnej réžie. V priebehu roka vzniknú tri študentské filmy, ktoré si diváci budú môcť pozrieť v programe Jedného sveta 2021. Zámerom projektu je podporiť mladú autorskú dokumentárnu tvorbu, ako aj pomôcť filmárom nájsť cestu k menej stereotypným rozmerom fenoménu migrácie.

Cez subgranty sme podporili dve organizácie

V roku 2020 sme v rámci podpory debaty na tému migrácie vyhlásili subgrantovú výzvu. Víťazne z nej vzišli dve organizácie. Venovať sa budú témam ekonomickej migrácie a migrácie ako sérií volieb a rozhodnutí.

O našej práci je počuť a je ju vidieť

Dlhodobo robíme kvalitnú prácu, ktorá má dopad, zasahuje veľké množstvo ľudí a je na ňu výborná spätná väzba. Je známa predovšetkým v odborných kruhoch a v rámci cieľových skupín, s ktorými pracujeme. Avšak, z kapacitných dôvodov sme sa nevedeli dlhodobo dostať ku komunikácii s verejnosťou.

To sa však v roku 2020 podarilo prelomiť. O našej práci vyšlo viac ako 500 mediálnych výstupov. Slovenská verejnosť mala možnosť dozvedieť sa o našej činnosti v rámci tlače, online priestoru, rádia, televízie, ale aj podcastov naprieč celým relevantným mediálny spektrom od RTVS, cez Denník N, Refresher, Hospodárske noviny, SME až po časopis Slovenčinár.

Čo nás čaká v roku 2021?

V roku 2020 viedlo oddelenie Globálneho vzdelávania a ľudských práv 22 projektov od donorov z Európskej únie, slovenských inštitúcií, firemných nadácií, VÚC a mesta Bratislava. Spolupracovali sme s približne 80 organizáciami, inštitúciami, vzdelávacími aktérmi a firmami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

To, čo nám umožňuje robiť našu prácu, je fantastický tím ľudí a aktuálne stabilné financovanie. Na našom oddelení pracovalo stabilne 12 výborných a schopných ľudí, pričom externe sme spolupracovali s ďalšími približne 70 ľuďmi. Zaviedli sme nové spôsoby spolupráce, rozdelenia úloh a viac sa špecializujeme.

Po veľmi úspešnom roku, v ktorom sa nám spolu s kolegami a kolegyňami z celej organizácie podarilo adaptovať na nový normál a adresovať potreby našich cieľových skupín, je pred nami spoločná výzva ako posunúť našu prácu ďalej.

Situácia v oblasti slovenského neziskového sektora, nestálosť a náročnosť grantových zdrojov, ktoré pokrývajú absolútnu väčšinu činností Človeka v ohrození, nám neumožňuje prakticky žiadnu viacročnú stabilitu a podmienky na dlhodobý rozvoj. Spolu s ďalšími oddeleniami sa preto chceme sústrediť aj na to, aby sme našu prácu robili ešte lepšie a čo najviac merali dopad našich aktivít, aby sme (nielen vás) mohli o nich pravidelne informovať.

V roku 2021 nás všetkých čaká mnoho výziev, a my sa tešíme, že naše napredovanie budeme môcť s vami priebežne zdieľať. Vieme čo chceme dosiahnuť, vieme ako to dosiahnuť, naša práca má obrovský zmysel, a vaša podpora nás posúva ešte ďalej. Držte palce, sledujte naše aktivity a ak nás chcete podporiť aj priamo, pridajte sa napríklad do nášho Klubu priateľov. Budeme vám vďační.

Rok 2021, vitaj!

Dáta a hodnotenia použité v záverečnej správe vychádzajú z prihlasovacích dotazníkov, objednávkových formulárov, monitorovacích a analytických systémov, monitoringu médií, spätných väzieb a externých evaulácií.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie