Prejsť na hlávný obsah
14 máj 2024

Vyjadrenie Človeka v ohrození k zákonu o mimovládnych organizáciách  

V apríli poslanci SNS navrhli novelu zákona o mimovládnych organizáciách. Podľa ich návrhu by sa mali organizácie, ktoré dostávajú financie zo zahraničia, označovať ako organizácie so zahraničnou podporou. My tento zákon považujeme za problémový, zle pripravený a s negatívnym dopadom na našu prácu. Žiadame ho stiahnuť, prepracovať, alebo za neho nehlasovať. Prečo? 

Pretože je veľmi problematický a nekvalitný… 

…a okrem toho má negatívny dopad na činnosti organizácií, ktoré pomáhajú ľudom v tejto krajine. Veľmi nám prekáža, že stigmatizuje organizácie na Slovensku, pridáva im aj Ministerstvu vnútra nezmyselnú administratívnu, technickú a personálnu záťaž. K tomu dáva ministerstvu moc zrušiť organizáciu aj po administratívnej chybe, pričom nie je jasné, akým spôsobom sa bude rozhodovať, aký je opravný mechanizmus a množstvo ďalších veľmi dôležitých detailov.  

Pretože nám môže skomplikovať činnosť 

Navrhovaný zákon by organizáciám, ktoré prijali za rok viac ako 5 000 eur zo zahraničných zdrojov vrátane finančných prostriedkov od iných vnútroštátnych mimovládnych organizácií, ktoré dostali finančné prostriedky zo zahraničia, ukladal povinnosť označiť sa ako „organizácie so zahraničnou podporou“ (OZP). Vo výročnej správe by museli zverejňovať totožnosť a štátnu príslušnosť všetkých darcov, prispievateliek a veriteľov, ktorých dary, príspevky alebo pôžičky za kalendárny rok presiahli 5 000 eur. Pre nás by to znamenalo venovať ešte viac času a finančných prostriedkov administratíve, tým pádom menej pomoci ľudom na Slovensku a v zahraničí. Konkrétne? Menšiemu počtu by sme pomohli k zamestnaniu, menej detí by dostalo podporu vo vzdelávaní a v prípade náhlej humanitárnej katastrofy by sme nedokázali pomáhať v takej miere, ako doposiaľ. 

Pretože ohrozuje naše dobré meno 

Označenie „organizácia so zahraničnou podporou“ by znamenalo ohrozenie nášho dobrého mena. Už viac ako 25 rokov budujeme slovenskú organizáciu, ktorá pod značkou Človek v ohrození pomáha ľudom doma a v zahraničí. Sme dôkazom, že na Slovensku sú dobrí ľudia, zaujímajú sa o osudy iných a chcú sa zapojiť do pomoci. Robíme to s podporou ľudí, firiem, organizácií a inštitúcií. A toto hanlivé označenie by mohlo mať vážne negatívne dôsledky na našu reputáciu.   

V skratke 

Summa summarum 

Zákon je problematický z mnohých dôležitých dôvodov, toto sú len niektoré z nich. Považujeme ho za veľmi zle pripravený a dáva ministerstvu neprimerane obrovskú moc. A preto ho v Človeku v ohrození žiadame stiahnuť, prepracovať alebo zaň nehlasovať.  

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia. Je riadená etickým kódexom a rámcom ochrany, ktoré definujú naše základné princípy práce ako sú nezávislosť, nestrannosť a apolitickosť organizácie. Oba dokumenty sú voľne dostupné na našom webe TU  

Transparentnosť je pre nás taktiež veľmi dôležitá, a preto pri našej činnosti uvádzame domácich aj zahraničných donorov. Naše výročné správy aj s vyjadrením nezávislého externého auditora nájdete TU

Právnu argumentáciu Via Iuris nájdete TU

Zákon s dôvodovou správou nájdete TU

Často kladené otázky k zákonu o mimovládkam, ktoré vypracovala Platforma za demokraciu, ktorej je Človek v ohrození členom, nájdete TU  

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie