Prejsť na hlávný obsah
10 okt 2015

V Národnej rade SR sme diskutovali o jadrovej etike

Naša kampaniérka Dana Mareková ako jediná zástupkyňa mimovládneho a občianskeho sektora v piatok v Národnej rade SR diskutovala o jadrovej etike. Prezentácia jadrového fyzka a experta EÚ Gastona Meskensa, PhD. z Belgiského Centra pre etiku a hodnotové otázky pri Univerzite v Ghente prekvapila svojou kritickosťou k EUROATOMu. Toto na slovenské pomery unikátne stretnutie majú „na svedomí“ kolegovia zo Slovenskej Akadémie Vied a z Univerzity Mateja Bella.

Diskutujúci na niekoľkých prípadových štúdiách riešili konkrétne etické dilemy spolu s účastníkmi z jadrových spoločností (JAVYS, VUJE, Decom), Úradu jadrového dozoru, Ministerstva hospodárstva, Ministerstva školstva, Úradu verejného zdravotníctva a tiež z akademického prostredia.

Je zrejmé, že medzi takto rozmanitými účastníkmi sa líšili východiská, postoje aj názory. To, že rozhodovanie o jadre má byť otvorené a zahŕňať verejnosť však principálne nik nespochybňoval. Možno tento postoj u inak dominantne pro-jadrových účastníkov nastavil poslanec Huba, ktorý stretnutie otváral alebo prednášajúci Gaston Meskens: „Jediné objektívne akceptovateľné jadrové riziko je také, na ktorom sa zhodne a ako akceptovateľné ho vyhodnotí informovaná demokratická spoločnosť.“

g mesk

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie