Prejsť na hlávný obsah
19 máj 2009

TWIN SCHOOL Projekt (2009 – 2012)

Cieľom trojročného projektu, do ktorého sú zapojené základné a stredné školy z Estónska, Švédska, Veľkej Británie, Slovenska a Afganistanu, je informovať žiakov o Miléniových rozvojových cieľoch (MRC), aktuálnych rozvojových témach, rozvíjať ich kritické myslenie, uvedomiť si vzájomnú prepojenosť medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zmeniť naše správanie prostredníctvom zaujímavých zážitkových aktivít pre žiakov. Viac v sekcii Pre stredné školy

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie