Prejsť na hlávný obsah
04 feb 2016

Spolu s budúcimi novinármi budeme hľadať svet medzi riadkami

V spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského a Hospodárskymi novinami sa púšťame do zaujímavého mediálno-vzdelávacieho projektu. Od letného semestra na katedre žurnalistiky vznikne hub zameraný na rozvojové a globálne témy. 

DSC 2858

Prepojí odborníkov z akademického prostredia, občianskej spoločnosti a mediálnej sféry a umožní prinášať verejnosti informácie v širších súvislostiach prezentované z rôznych globálnych perspektív. Do jej činnosti budú okrem odborníkov, ako je aktivista a niekdajší špecialista Svetovej banky Juraj Mesík, riaditeľka Centra pre výskum kultúry a etnicity Elena Gallová-Kriglerová, naši terénni pracovníci Lukáš Zorád či Iva Grejtáková, zapojení aj študenti UK.

Hub je súčasťou vzdelávacieho projektu s názvom Svet medzi riadkami, ktorý umožňuje budúcim novinárom z rôznych študijných odborov získať know-how, ako sa vo svojich novinárskych príspevkoch vyvarovať stereotypov, podsúvaniu či skresľovaniu reality. A tým u publika vytvárať komplexnejší a plastickejší obraz o svete.

Študenti UK si môžu v letnom semestri zapísať predmet Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov, na ktorom budú môcť nielen diskutovať s lektormi o zložitosti sveta a vzťahov v ňom, ale podporia aj svoje praktické novinárske zručnosti. Počas 12 týždňov im budeme ukazovať skryté rozmery tém, ako sú udržateľný rozvoj, ľudské práva, zmeny klímy či chudoba. „Nechceme študentov učiť „čo si myslieť“, ale „ako myslieť“, ako kriticky a analyticky premýšľať o rôznych globálnych témach, ako si vymieňať šablóny vnímania reality – a tiež, ako si vôbec uvedomiť, že tieto šablóny existujú,“ hovorí koordinátor projektu Peter Ivanič.

Študenti zároveň dostávajú možnosť tvoriť novinársky obsah, získavať spätnú väzbu a publikovať na portáli www.hnonline.sk, kde vznikne sekcia s názvom Globálne venovaná tzv. globálnej žurnalistike. Inšpiráciou k jej vzniku bola prestížna sekcia britského denníka The Guardian – Guardian Development.

Projekt je financovaný agentúrou SlovakAid.

Aktuálne info nájdete na FB stránke projektu: https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/

Ďalšie informácie o projekte na www.svetmedziriadkami.sk

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie