S novým ministrom sme hovorili o prioritách v envirootázkach

V piatok sa zástupcovia environmentálnych mimovládnych organizácií stretli s novým ministrom životného prostredia Lászlómom Solymos aj štátnymi tajomníkmi rezortu.

„Toto stretnutie bolo z viacerých pohľadov výnimočné,“ hovorí kampanierka Dana Mareková, ktorá bola medzi pozvanými. „Zhodli sme sa, že je to po prvýkrát, čo sme mali šancu sa stretnúť s takto reprezentatívnou zostavou MŽP, a to ešte počas prípravy programového vyhlásenia vlády.“

Odzneli priority v kľúčových environmentálnych témach, na ktoré sa budú obe strany – ako mimovládne organizácie, tak ministerstvo – v najbližších rokoch zameriavať.

Pre kampane, ktoré sleduje Človek v ohrození v spolupráci s Bankwatch, je dôležité, že medzi prioritami nechýba klíma, regionálna spolupráca na ochrane životného prostredia aj koherencia politík. Rovnako na stretnutí opakovane zaznelo, že ministerstvo má záujem o spoluprácu s aktívnymi občanmi a MVO.

„Aby nezostalo len pri hovorených slovách, v sobotu sme pánovi ministrovi poslali spoločný email s našimi prioritami v jednotlivých témach: klíma, vody, biodiverzita, odpady, vrátane starých záťaží, energetika a účasť verejnosti na rozhodovaní. Chceme tak zvýšiť šancu, že ich ministerstvo odrazí vo svojom programe, prípadne zohrajú rolu počas slovenského predsedníctva, na ktoré sa MŽP intenzívne pripravuje,“ uzatvára Mareková.