Prejsť na hlávný obsah
07 dec 2015

Rozhodlo sa o ďalšom „zombie“ reaktore

Rada Ukrajinského jadrového regulátora („SNRIU“) včera (7.12.) rozhodla o tom, že reaktor Južno-Ukrajinský 2, ktorý je len o 130 km ďalej od Bratislavy ako Černobyľ, má byť v prevádzke o 10 rokov dlhšie, ako je jeho predpísaná životnosť.

Reaktor bol od mája dočasne odstavený kvôli nesplneniu prioritných bezpečnostných opatrení. Časť z nich však zostáva nezrealizovaná. Mimovládne organizácie žiadajú vlády okolitých krajín, vrátane slovenskej, aby podnikli kroky na zvýšenie jadrovej bezpečnosti v regióne.

Dnes mimovládne organizácie doručia výzvu Ministerstvu životného prostredia SR, aby pokračovalo v snahe primäť Ukrajinu k spolupráci pri posudzovaní jej zastaraného jadrového programu: „Žiadame, aby dopady týchto zombie reaktorov boli riadne preverené za účasti verejnosti a aby EÚ zdroje pomohli Ukrajinu nasmerovať na udržateľný energetický model namiesto predlžovania závislosti na Rusku,“ uvádza Dana Mareková, CEE Bankwatch Network.

Rozhodovanie o jadrovom programe sa na Ukrajine stále deje bez adekvátnej kontroly. Chýba nezávislá inštitucionálna kontrola, nakoľko Ukrajinský jadrový regulátor bol vládnym dekrétom ešte v januári zbavený nezávislosti. Chýba aj právny rámec na efektívnu verejnú kontrolu. Zatiaľ nie je prijatá legislatíva, ktorá by zaručila účasť ukrajinských občanov na rozhodovaní. Naviac domáci kritici jadrového rozhodovania sú zastrašovaní, napríklad aj súdnou cestou.

Okolité krajiny, vrátane Slovenska, opakovane prejavili záujem o zapojenie. Ani tie však nemôžu plniť svoju rolu kontrolóra bezpečnosti ukrajinského jadrového programu. Ukrajinská vláda vytrvalo ignoruje svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov.

„Ukrajina takto vysiela jasný signál európskym finančným inštitúciám, ktoré spolu-financujú jej jadrový program. Napriek miliónom EUR z verejných zdrojov, nemáme žiadnu kontrolu nad ich bezpečným využívaním,“ tvrdí Dana Mareková

Viac informácií nájdete na:

http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine

http://bankwatch.org/news-media/for-journalists/press-releases/ukraine-snubs-safety-concerns-and-european-donors-extends-

Čítajte aj na: http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/slovensko-ohrozeni-ukrajina-hazarduje-so-zivotnostou-reaktora-nedaleko-cernobylu.html

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie