Prejsť na hlávný obsah
07 jan 2009

Podpora podnikania vidieckych žien v západnej Keni (2008-2009)

Región západnej Kene čelí mnohým špecifickým problémom, ako sú vysoká hustota obyvateľstva, nedostupnosť pôdy, vysoká nezamestnanosť, vysoký podiel HIV/AIDS, nedostatočný prístup obyvateľov k zdravotnej starostivosti, či vzdelaniu a kultúrnymi tradíciami zapríčinená rodová nerovnosť. 

V roku 2008/2009 sme v oblasti Emuhaya v západnej Keni uskutočnili projekt ekonomickej emancipácie vidieckych žien.

Cieľovou skupinou projektu bolo 17 svojpomocných skupín, združujúcich viac než 200 žien, najmä samoživiteliek rodín. Naším cieľom bolo v prvom kroku tieto ženy vzdelať o základných podnikateľských zručnostiach a zásadách efektívneho podnikania a až následne im poskytnúť mikropôžičku na rozbehnutie, resp. rozšírenie ich drobného podnikania.

V rámci projektu sme zrealizovali 3 tréningy základných podnikateľských zručností pre viac ako 100 žien, volených zástupkýň skupín, ktoré získané vedomosti odovzdali ostatným členkám skupín. Na týchto tréningoch sa ženy dozvedeli, čo tvorí zisk, ako ho vypočítať z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi, aké dôležité je oddeliť osobné financie od „firemných“, ako sledovať cash flow, ako tvoriť cenu a získavať si zákazníkov. Dozvedeli sa tiež o základoch efektívneho plánovania a stanovovania si podnikateľských cieľov a nevyhnutnosti tvorenia úspor.

Okrem týchto základných školení bolo našou snahou rozšíriť know-how žien o nové oblasti, potenciálne možnosti na podnikanie, ktoré zatiaľ v danej oblasti nikto nevyužil. V januári 2009 sme uskutočnili tréning na výrobu mydla z aloe vera, ktorého sa zúčastnili zástupkyne zo všetkých skupín, ako aj tréningy na chov včiel a rýb.

Počas projektu dostalo mikropôžičku 213 žien, z toho 66 žien splatilo túto prvú pôžičku a požiadalo o druhú, vo vyššej hodnote a za výhodnejších podmienok. 4 ženy dokonca splatili obe pôžičky a požiadali o tretiu. Ženy podnikajú v oblastiach, ako je napr. chov a predaj hydiny, dobytka, pestovanie a predaj zeleniny, výroba mydla, pletených košov, sušenie a predaj rýb, predaj dreva na kúrenie, mlieka či poskytovanie služieb (krajčírske dielne, kaderníctvo, mlyn na kukuričnú múku, atď.).

Pôžičku ženy splácali v priebehu roku 2009. Zároveň poskytovali časť zarobených prostriedkov na účely rozvoja vlastnej komunity a pomoci zraniteľným členom komunity (siroty, starší a nevládni ľudia, atď.) Zo splátok pôžičky bol vytvorený fond, ktorý sme po skončení projektu v decembri 2009 odovzdali lokálnemu partnerovi na podporu ďalšej skupiny žien v inom regióne Západnej Kene, v Busii.

Projekt sme realizovali v spolupráci s miestnou organizáciou ESVAK – Community Development Initiatives s finančnou podporou Programu SlovakAID.

 

Fotogaléria:

picasa_albumid=5361570904383691841

 

Pozrite si video, ako žije naša terénna pracovníčka v Keni:

{youtube}OacKSCXtFHY{/youtube}

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet