Prejsť na hlávný obsah
11 jan 2008
V kategóriach

Otvorený list predsedovi vlády SR pri príležitosti účasti na oslave výročia kubánskej revolúcie (január 2008)

Vážený pán

Robert Fico

predseda vlády SR

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Fax: 524 97 595

 

 

Bratislava, 10. januára 2008

 

Otvorený list predsedovi vlády SR pri príležitosti účasti na oslave výročia kubánskej revolúcie

 

Vážený pán premiér Slovenskej republiky,

 

obraciame sa na Vás v súvislosti s Vašou účasťou na oslave výročia kubánskej revolúcie 9. januára 2008.

Vítame Vašu otvorenosť viesť dialóg s krajinami a Vašu aktívnu účasť v otázkach postoja zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

Naďalej sme Však presvedčení, že pri vedení dialógu je nevyhnutné brať do úvahy aj príležitosť, pri akej dialóg vedieme. Účasť na oslave kubánskej revolúcie, podľa nás, nie je vhodnou príležitosťou. Považujeme to za vyjadrenie súhlasu s režimom, ktorý bol na Kube nastolený práve revolúciou v roku 1959.

Vážený pán premiér,

ako predstaviteľa Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie, Vás žiadame o ubezpečenie, že Váš dialóg s predstaviteľmi Kubánskej republiky obsahuje aj dimenziu ľudských práv, tak ako k tomu vyzývajú aj Závery Rady Európskej únie týkajúce sa Kuby, ktoré boli prijaté 18. júna 2007. Podľa nich má dialóg s predstaviteľmi Kubánskej republiky „zahrňovať celú škálu oblasti potenciálnej spolupráce, vrátane politiky, ľudských práv, ekonomickej, vedeckej a kultúrnej spolupráce“.

Tento mesiac sa na Kube 20. januára uskutočnia parlamentné voľby. Iste viete, že forma volieb zástupcov ľudu na Kube do veľkej miery pripomína spôsob volieb v Československu pred rokom 1989. Kubánska komunistická strana je jediná legálna strana na Kube. Pri procese výberu konečného zoznamu kandidátov sa zohľadňujú kritériá ako vlastenectvo, revolučná minulosť a oddanosť hodnotám komunizmu. Radi by sme Vám pripomenuli, že v prípade aplikovania týchto kubánskych štandardov volieb na Slovensku, by viac ako polovica členov súčasnej vlády Slovenskej republiky bola počas konania volieb zatknutá, v lepšom prípade by nemohla vykonávať svoju profesiu.

 

S úctou,

 

 

Lenka Surotchak                                                                     Nora Beňáková

výkonná riaditeľka                                                                   riaditeľka

Nadácia Pontis                                                                       OZ Človek v ohrození

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie