Prejsť na hlávný obsah
05 aug 2019

Otvorený list: Desiatky komunitných centier môžu prísť o kľúčové financovanie

Vážený pán premiér, vážený pán minister práce sociálnych vecí a rodiny, vážení predstavitelia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, vážení predstavitelia Implementačnej agentúry,

ako poskytovatelia sociálnych služieb zapojení do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Vám zasielame tento otvorený list s obavou o ďalšie pokračovanie poskytovaných sociálnych služieb.

Na celom Slovensku je v tejto chvíli viac ako 100 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa od 1. septembra dostanú do komplikovanej finančnej situácie, nakoľko nikto z relevantných inštitúcií nevie poskytnú informácie o pokračovaní druhej fázy národných projektov. Viacerí poskytovatelia nebudú schopní zabezpečiť realizáciu týchto sociálnych služieb z vlastných nákladov a tieto sociálne služby budú ukončené.

300 zamestnaných sociálnych pracovníkov bude od septembra bez pravidelného príjmu, v mnohých lokalitách dôjde k prepusteniu zamestnancov. Táto pauza okrem výpadku príjmu spôsobí aj prerušenie kontaktov s klientmi, ktoré sa budovali posledné dva roky.

Sociálne služby v Komunitných centrách, Nízkoprahových denných centrách a Nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu sú službami krízovej intervencie a vo viacerých prípadoch sú tieto služby jediné svojho druhu vo vylúčených komunitách. Výpadok týchto služieb môže spôsobiť prehlbovanie problémov a stratu dôvery k poskytovateľom, ktorí kvôli nečinnosti relevantných inštitúcií nebudú môcť zabezpečiť udržateľné služby.

Z dlhodobého hľadiska vnímame problém s udržateľnosťou financovania Komunitných centier cez štrukturálne fondy EÚ. Po ukončení tejto podpory totiž nemá nikto zo strany samosprávnych subjektov a štátu povinnosť túto sociálnu službu financovať. V prípade skončenia Komunitných centier by tisícky prijímateľov zostali bez služieb, ktoré im poskytujú pravidelnú podporu a starostlivosť.

Preto verejne vyzývame kompetentných politikov a úradníkov urobiť všetko preto, aby nedošlo k prerušeniu poskytovaných sociálnych služieb pre ľudí, ktorí ich potrebujú a aby zabezpečili plynulé pokračovanie druhej fázy národných projektov. Ako poskytovatelia ponúkame súčinnosť pri príprave druhého kola Národných projektov.

Dňa 05. augusta 2019, v Bratislave.

Podpísaní:
Človek v ohrození n.o. – KC Plavecký Štvrtok, KC Sveržov, KC Kojatice, KC Roškovce,
KC Petrovany
Arcidiecézna charita Košice, KC Stropkov
Diecézna charita Rožňava
Familiaris, o. z., Svit
Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie, Vyšný Kubín
KC Bátovce
KC Dobšiná
KC Jelšava
KC Myjava
KC Pohorelá
KC Rožňava
KC Stará Kremnička
KC Šanca pre Dražice
KC Vranov nad Topľou
KC Zvolen
NSSDR Fortunáčik, Bratislava
NSSDR Turzovka
NDC OZ Vagus, Bratislava
TENENET, o. z., Senec
Trnavská arcidiecézna charita, Trnava
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
KC Mýtne Ludany
KC Benkovce
KC Prakovce
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie