Prejsť na hlávný obsah
06 máj 2011

Odborné tréningy pre zraniteľných vnútorných vysídlencov v Gruzínsku (2011)

Počas jedného roka plánujeme v rámci tohto projektu vyškoliť 110 – 130 najzraniteľnejších vysídlencov – ľudí v ťažkých životných podmienkach, bez zamestnania, osamelých rodičov s deťmi, siroty a pod.

M.Radvakova, marec 2011, Gruzinsko - Byvanie vysidlencov z Abchazka v Tbilisi

Účastníci tréningov sú najmä vnútorní vysídlenci z Tbilisi a najväčšieho osídlenia vysídlencov v Gruzínsku, z mestečka Tserovany ležiaceho 25 km od hlavného mesta, v ktorom pracujeme už druhý rok.

M.Radvakova, marec 2011, Gruzinsko - Tzv. zelene domy v obci Tserovany

Tréningy uskutočňujeme v dvoch nosných témach. Štyri skupiny absolvujú tréning podnikateľskej angličtiny spojený s prácou s počítačom. Tieto skupiny budú zložené prevažne z mladých ľudí.

Ďalšie štyri skupiny sa budú zúčastňujú tréningu podnikateľských zručností spojených s tréningom na prípravu jedál. Tento kurz je pre záujemcov, ktorí chcú podnikať v tejto oblasti. Súčasťou kurzu je aj príprava podnikateľského plánu so zameraním na otvorenie malej prevádzky poskytujúcej občerstvenie, cukrárne a pod.

Na základe dobrých podnikateľských plánov bude môcť 6 – 8 záujemcov dostať finančnú podporu na začatie podnikania až do výšky 700 Eur. V júni 2011 sme už udelili podporu prvým dvom podnikateľkám.

M.Radvakova, marec 2011, Gruzinsko - Planovanie partnerov

Projekt uskutočňujeme v spolupráci s maďarskou mimovládnou organizáciou Hungarian Baptist Aid a gruzínskym partnerom Betheli Humanitarian Association in Georgia. Priamo v teréne projekt zabezpečuje naša vyslaná pracovníčka Mária Radváková.

 

Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

visegrad_fund_logo_blue_400

HBAid_logo

Beteli


 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie