Prejsť na hlávný obsah
26 jún 2020

O Helenke a jej ceste za prácou

Prečítajte si príbeh mladej ženy, ktorá sa vďaka našej pomoci vymanila z generačnej chudoby a našla si prácu a nový život vo veľkom meste.

Helenka má 22 rokov a je z okresného mesta na juhu stredného Slovenska, v ktorom je vysoká nezamestnanosť. Pochádza z vylúčenej rómskej lokality a dlhodobo si nevedela nájsť prácu a zabezpečiť si príjem.

Ešte donedávna žila v jednej domácnosti s rodičmi, invalidným strýkom a školopovinným bratom, s ktorými je posudzovaná spoločne, a preto nemá nárok na žiadnu sociálnu dávku. Jej rodičia sú tiež nezamestnaní, mama poberá opatrovateľský príspevok, lebo sa stará o invalidného brata a príjem 5-člennej rodiny predstavuje asi 500€.  

Od poradenstva až po úspešný pohovor

Helenka má nižšie stredné vzdelanie – opatrovateľskú školu. V januári ju v lokalite, z ktorej pochádza, oslovili pracovné poradkyne Agentúry práce BBSK a podpísala dohodu o spolupráci a podpore, ktorá je klientom poskytovaná zdarma.

Helenka sa odvtedy pravidelne 1-2x týždenne zúčastňovala individuálnych stretnutí, vďaka ktorým sa výrazne zvýšila jej šanca zamestnať sa. Poradkyne s ňou pracovali na zlepšení slovnej zásoby a komunikačných zručností, v telefonickom aj priamom kontakte. Absolvovala školenie finančnej gramotnosti, naučila sa ako hospodáriť s peniazmi, vypočítať si príjmy a výdavky domácnosti tak, aby vyšla z výplaty.  

Keďže sa Helenka poradenstva zúčastňovala pravidelne, postupne si obnovila základné pracovné návyky, pričom dôraz sa kládol na dochvíľnosť a zodpovednosť, dodržiavanie pravidiel a pracovnej disciplíny. Naučila sa vytvoriť si kvalitný životopis a vyskúšala si aj nácviky pracovného pohovoru. Poradkyne jej pomohli odbúrať stres a posilniť sebavedomie. Povzbudzovali ju, aby vycestovala za prácou a ona sa odhodlala opustiť mesto a komunitu, v ktorej celý život žila, aby zvýšila svoje šance na lepší život.

Agentúra práce Helenke sprostredkovala pracovný pohovor na pozíciu opatrovateľky v Domove sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Poradkyne jej pomohli vybrať si vhodné oblečenie a obuv na pohovor a do práce. V deň pohovoru ju v Bystrici na stanici čakala koordinátorka Agentúry práce BBSK, ktorá ju sprevádzala na pracovný pohovor.

Helenka absolvovala pohovor úspešne a na miesto opatrovateľky ju prijali.

Dlh, ktorý zabránil liečbe

Koordinátorka Helenke zabezpečila cenovo prijateľné ubytovanie, potrebné pre začiatok života v inom meste, keďže zaplatenie záloh za ubytovanie by v tomto momente pre ňu nebolo možné. Helenka v sprievode koordinátorky spoznala nové mesto, učila sa cestu do práce a vybavovala si doklady. Aj naďalej zostávala s poradkyňami v pravidelnom telefonickom kontakte a riešila s nimi bežné situácie každodenného života.

Po tom, ako Helenka odpracovala druhý mesiac, zamestnávateľ informoval Agentúru, že nemá ideálnu dochádzku kvôli zdravotným problémom a že za krátku dobu vymeškala viacero hodín. Poradkyne zistili, že Helenka má dlh na zdravotnom poistení, a preto nemôže absolvovať liečbu štítnej žľazy a nemôže si dovoliť platiť drahé lieky v plnej výške.

Nastavením splátok dlhu v zdravotnej poisťovni sa obnovil nárok na plný rozsah ošetrenia, Helenke nastavili liečbu a jej zdravotný stav sa zlepšil. V práci má odvtedy 100% dochádzku a jej priama nadriadená je s ňou veľmi spokojná.

Helenka pracuje v Domove sociálnych služieb už piaty mesiac, v práci sa jej veľmi páči a v Bystrici sa už cíti ako doma. Naďalej príkladne spolupracuje s pracovnými poradkyňami, ktoré ju vedú k samostatnosti a schopnosti riešiť akékoľvek problémy. Veľkou oporou je jej aj priateľ Viliam, ktorý s ňou žije v Bystrici a je tiež klientom Agentúry práce BBSK. No jeho príbeh si necháme zase nabudúce…

Agentúra práce BBSK, n.o. je dcérska organizácia Človeka v ohrození a BBSK, ktorá vyhľadáva a sprostredkováva prácu dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným obyvateľom BBSK.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie