Prejsť na hlávný obsah
16 feb 2015

Návšteva bieloruských pedagógov a aktivistov

Minulý týždeň (od 8. do 14. februára) sme hostili skupinu bieloruských pedagógov a zástupcov mimovládneho sektora. Zorganizovali sme pre nich študijnú návštevu na tému formálne a neformálne vzdelávanie na Slovensku. Stretli sa s odborníkmi na reformu vzdelávanie, moderné vyučovacie metódy, mediálnu výchovu, či e-learning. Zaujímalo ich ako mimovládne organizácie spolupracujú so školami v oblasti výuky občianskych práv, ľudských práv a budovania hodnôt.
Bielorusi 1
V Bielorusku popri štátnom vzdelávacom systéme, ktorý nesie znaky postsovietskeho školského systému, existuje viacero nezávislých vzdelávacích inštitúcií, škôl, či vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj a ochranu bieloruského jazyka, vyučujú históriu Bieloruska inak, ako v oficiálnych školských osnovách, venujú sa hodnotovému vzdelávaniu, kritickému mysleniu a vyhodnocovaniu informácií o dianí v Bielorusku, ktoré prinášajú štátom kontrolované médiá.

Bielorusi 2

Projekt bo súčasťou série návštev zástupcov bieloruských mimovládnych organizácií, ktoré financuje Program oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid. LOGO slovakaid

Návštevu bieloruských novinárov podporil „German Marshall Fund of the United States“ – americká inštitúcia, ktorá podporuje zdieľanie myšlienok a spoluprácu medzi USA a Európou v duchu povojnového Marshallovho plánu.

 

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie