Prejsť na hlávný obsah
22 okt 2014

Naše úspechy v Keni a v Južnom Sudáne

S farmármi v meste Wau v Južnom Sudáne spolupracujeme vyše roka a poznatky získané od nás využíva už viac ako 560 z nich. Počas tohto obdobia sa nám podarilo vybudovať 16 studní s vodnými čerpadlami; vytvorili sme 2 záhrady so škôlkami na pestovanie zeleniny, arašidov, manioku a ciroku a vysadili sme 4,4 tony semien a sadeníc. V nasledujúcich mesiacoch ešte plánujeme napríklad vyškoliť farmárov v orbe so somárskym záprahom, výrobe arašidového masla, spravovaní lesnej škôlky a ochrane životného prostredia.
Sudán 1
V Keni v kraji Nakuru pracujeme na 7 stredných odborných školách od augusta minulého roka. Zo študentov sa stali priekopníci nových poľnohospodárskych techník a nápadov pre miestne komunity a okolitých farmárov. Počas tohto obdobia sa nám podarilo na všetkých 7 školách vybudovať fungujúce školské záhrady a chov hospodárskych zvierat (ovce, kozy, prasatá, králiky, sliepky); naučili sme študentov, ako si sami môžu vyrobiť poľnohospodárske náradie; študenti vytvorili manuály na tému ekologické poľnohospodárstvo a chov; a už vyše 70 študentov a 200 domácností si novo-získané postupy osvojili a využívajú ich na vlastných poliach. Ešte nás čaká usporiadanie Dní otvorených dverí pre verejnosť aj zorganizovanie súťaže medzi školami.

Oba projekty sú financované z prostriedkov SlovakAid. slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie